Aktualności

UWAGA! 
W dniu 27 maja br. (poniedziałek) KWESTURA będzie nieczynna.

http://badania.pbs.pl/eurostudent.pgFORUM SAMORZĄDOWE
10 kwietnia z inicjatywy dr. Marka Waszkowiaka — rektora Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie — odbyło się pierwsze spotkanie Forum Samorządowego, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych 
z subregionu konińskiego, studenci i absolwenci naszej Uczelni będący radnymi oraz wykładowcy WSKM. 
Forum ma być miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów.
Więcej informacji

5 kwietnia br. w naszej Uczelni odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Muzyka jako istotny czynnik wychowania dzieci i młodzieży. Wzięli w niej udział nauczyciele z regionu konińskiego oraz przedstawiciele nauki zajmujący się muzyką. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był prof. UKW dr. hab. Ryszard Piotrowski — dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych.
http://www.wskmkonin.edu.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-social-media

https://sites.google.com/a/wskmkonin.edu.pl/wskm/studia-i-i-ii-stopnia/administracja

http://www.wskmkonin.edu.pl/kryminologiahttps://sites.google.com/a/wskmkonin.edu.pl/wskm/studia-i-i-ii-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne

http://www.wskmkonin.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/pedagogika


http://www.wskmkonin.edu.pl/pedagogika-specjalna