Aktualności

FORUM SAMORZĄDOWE
10 kwietnia z inicjatywy dr. Marka Waszkowiaka — rektora Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie — odbyło się pierwsze spotkanie Forum Samorządowego, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych 
z subregionu konińskiego, studenci i absolwenci naszej Uczelni będący radnymi oraz wykładowcy WSKM. 
Forum ma być miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów.

5 kwietnia br. w naszej Uczelni odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Muzyka jako istotny czynnik wychowania dzieci i młodzieży. Wzięli w niej udział nauczyciele z regionu konińskiego oraz przedstawiciele nauki zajmujący się muzyką. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był prof. UKW dr. hab. Ryszard Piotrowski — dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych.

https://sites.google.com/a/wskmkonin.edu.pl/wskm/studia-i-i-ii-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne

http://www.wskmkonin.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/energetyka

https://wshtwp.pl/rekrutacja/kryminologia-wz-konin/?doing_wp_cron=1560916618.5629789829254150390625

http://www.wskmkonin.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/pedagogika