Aktualności

RADA PROGRAMOWA WSKM
5 lutego br.  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Programowej naszej Uczelni. Rada pełni funkcję doradczą. Ocenia programy i kierunki studiów, studiów podyplomowych i szkoleń, sugeruje i podpowiada działania związane z opracowaniem nowych kierunków kształcenia. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych, związków pracodawców i przedsiębiorców. 
W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Pałasz - przewodniczący Rady Programowej (prezes Związku Pracodawców Sektora Usług Publicznych), 
dr Jacek Bartkowiak - starosta słupecki, Michał Pyrzyk - burmistrz Słupcy, Roman Byczyk - prezes Konińskiej Izby Gospodarczej, Krzysztof Sobczak - wykładowca WSKM i trener biznesu, Jacek Wiśniewski - dziennikarz i wydawca (Wydawnictwo MAWI) oraz rektor WSKM dr Marek Waszkowiak.


http://www.wskmkonin.edu.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-social-media

https://sites.google.com/a/wskmkonin.edu.pl/wskm/studia-i-i-ii-stopnia/administracja

http://www.wskmkonin.edu.pl/kryminologiahttps://sites.google.com/a/wskmkonin.edu.pl/wskm/studia-i-i-ii-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne

http://www.wskmkonin.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/pedagogika


http://www.wskmkonin.edu.pl/pedagogika-specjalna