O uczelni

O Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie

                   Założycielem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich jest Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”, które zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2007 r.(DSW-2-01-4003- 135/07) uzyskało pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą :

                          Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie.

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych 

i związków uczelni niepublicznych pod numerem uczelni  „344”.

                 Misją Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich jest tworzenie własnego modelu szkoły przyszłości, kierującej ofertę edukacyjną do osób w każdym wieku, poszukujących atrakcyjnego kierunku kształcenia, które chcą pozyskiwać nową wiedzę, poszerzać umiejętności, kształtować  postawy, składające się na wysokie kompetencje zawodowe, oczekiwane na rynku pracy.

                Strategicznym celem naszej Uczelni, posiadającej kadrę o wysokich kwalifikacjach jest kształcenie nowoczesnych, wizjonerskich liderów oraz otwartych, nowoczesnych menedżerów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości lokalnej i globalnej.

            Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich zaprasza Państwa do studiowania:

   – administracji,

   – ekonomii,

   – energetyki,

   – pedagogiki  

 poszerzania i pozyskiwania nowej wiedzy na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

            Każdy etap edukacyjny pozwoli Państwu – naszym Studentom i Słuchaczom – rozwijać się osobiście                i zawodowo.

            Jako uczelnia o konińskim rodowodzie wychodzimy naprzeciw wszystkim, którzy chcą kreować swoją przyszłość. 

             ZAPRASZAMY DO WYŻSZEJ SZKOŁY KADR MENEDŻERSKICH!

                                                                                          

                                                                                             Z wyrazami szacunku  
                                                                                              Marek Waszkowiak
                                                                                                  Rektor WSKM

 

 

 

wskm_logo

Back to Top