Wydz. Ekonomi i Zarządzania

 kierunek: EKONOMIA

studia I stopnia

kształcenie w ramach specjalności:

 • ekonomika i gospodarowanie potencjałem ludzkim oraz pośrednictwo pracy
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • ekonomika i zarządzanie w administracji i biznesie
 • bankowość i ubezpieczenia

zobacz opis kierunku

 

studia   II stopnia

kształcenie w ramach specjalności:

 • ekonomia administracji (sektora publicznego)
 • ekonomia handlu i usług
 • ekonomia społeczna
 • ekonomia agrobiznesu
 • ekonomia oświaty i kultury
 • ekonomia transportu
 • ekonomia bezpieczeństwa publicznego
 • ekonomia sektora energetyki

zobacz   opis kierunku

 

Back to Top