O nas


Założycielem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich jest Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”, które decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr DSW-2-01-4003- 135/07 z dnia 24 lipca 2007 r. (nr rejestru 344) uzyskało pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą:
 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Tworzymy własny model szkoły przyszłości. Ofertę edukacyjną kierujemy do osób w każdym wieku, które chcą zdobyć wiedzę, poszerzać umiejętności, kształtować postawy, składające się na wysokie kompetencje zawodowe i oczekiwania na rynku pracy.
Strategicznym celem naszej Uczelni jest kształcenie nowoczesnych, otwartych i obdarzonych wizją liderów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości lokalnej i globalnej.

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich zaprasza do studiowania na następujących kierunkach
  • administracja
  • administracyjno-ekonomiczne*
  • bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie
  • ekonomia
  • ekonomia magisterskie
  • energetyka
  • kryminologia**
  • pedagogika 
  • pedagogika specjalna**
  • pedagogika magisterskie*
Ponadto oferujemy możliwość poszerzania i  pogłębienia wiedzy na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.
Każdy szczebel edukacji daje Studentom i Słuchaczom możliwość rozwoju zawodowego.

*rekrutacja KJ TSW
**Wydział Zamiejscowy w Koninie WSH TWP