Zarządzanie kryzysowe

1. Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
2. Specjalności: Zarządzanie kryzysowe
3. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: magister
6. Czas trwania studiów:   2 lata / 4 semestrów
 Opis specjalności:

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.

Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających szerokiej wiedzy z zakresu różnego rodzaju zagrożeń ich analizowania i diagnozowania oraz zapobiegania, między innymi poprzez sprawne zarządzanie zespołem ludzi i kryzysem uwzględniającym powszechnie otaczające nas ryzyko.

Wybrane przedmioty:

  • Identyfikacja i analiza zagrożeń
  • Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym
  • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym
  • Inżynieria zarządzania kryzysowego
  • Ochrona infrastruktury krytycznej
  • Jakoś i audyt w zarządzaniu kryzysowym
  • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej

 

Back to Top