Dokumenty dot. toku studiów


Deklaracja wyboru promotora pobierz 

(należy złożyć do 20. sierpnia semestru 4- I stopień / należy złożyć do 31. stycznia semestru 1- II stopień studiów)

Deklaracja wyboru specjalności pobierz 

(należy złożyć do 20. lipca semestru 4 – I stopień / semestru 2 – II stopień studiów)

Deklaracja wyboru języka  pobierz

Oświadczenie rezygnacji z pobierania nauki  pobierz

Oświadczenie o zagubieniu legitymacji  pobierz

Wniosek do Dziekana pobierz

Wniosek o warunkowe zaliczenie semestru  pobierz

Wniosek o wyznaczenie terminu zaliczenia przedmiotu poza sesją (przedłużenie sesji) pobierz

Wniosek o wystawienie duplikatu indeksu  pobierz

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji  pobierz

Wniosek IOS  pobierz / załącznik  pobierz

Wniosek o reaktywację w celu złożenia pracy dypl. i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego pobierz

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego  pobierz

Wniosek o zmianę danych osobowych pobierz