Pomoc materialna WSKM

Komunikaty dotyczące składania wniosków na stypendia. przejdź.
Wyniki posiedzeń Uczelnianych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych.przejdź.
Informacja ogólna przejdź.
Zarządzenie Rektora (termin składania wniosków, skład Uczelnianych Komisji Stypendialnych) przejdź.
Pobierz dokumenty przejdź      UWAGA!  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA SEMESTR ZIMOWYdo 31.10.2019 r. 


Pomoc materialna KJ TSW.

Informacje i druki dokumentów- przejdź    UWAGA!  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 31.10.2019 r.