Pomoc materialna WSKM

UWAGA! Informujemy o:
- wydłużeniu terminu składania wniosków do Uczelnianej Komisji Stypendialnej do dnia 15.04.2020 r.
- możliwości wysyłania wniosków pocztą elektroniczną (załączniki w formie skanów) na adres internetowy: dziekanat@wskmkonin.edu.pl - nie później niż do dnia 15.04.2020 r.
- możliwości wysłania wniosku pocztą tradycyjną na adres Uczelni - nie później niż do dnia 15.04.2020 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikaty dotyczące składania wniosków na stypendia. przejdź.
Wyniki posiedzeń Uczelnianych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych.przejdź.
Informacja ogólna przejdź.
Zarządzenie Rektora (termin składania wniosków, skład Uczelnianych Komisji Stypendialnych) przejdź.
Pobierz dokumenty przejdź      UWAGA!  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA SEMESTR LETNIdo 15.04.2020 r. 


Pomoc materialna KJ TSW.

Informacje i druki dokumentów- przejdź    UWAGA!  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 31.10.2019 r.