Pomoc materialna WSKM

Komunikaty dotyczące składania wniosków na stypendia. przejdź

Wyniki posiedzeń Uczelnianych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych.przejdź

Informacja ogólna przejdź

Zarządzenie Rektora (termin składania wniosków, skład Uczelnianych Komisji Stypendialnych) przejdź

Pobierz dokumenty przejdź        UWAGA!  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 31.10.2018 r. Pomoc materialna KJ TSW

Informacje i druki dokumentów- przejdź    UWAGA!  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 31.10.2018 r. 

Stypendia WSHiU
Poniżej umieszczony został link, pod którym znajdą Państwo informacje dotyczące stypendiów w WSHiU.
PRZEJDŹ