Zarządzenia Rektora

2017 rok

 • Zarządzenie z dnia 15.05.2017 r. w sprawie powołania wydziałowych Komisji prowadzących egzaminy końcowe na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 »
 • Zarządzenie z dnia 10.03.2017 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo pracy »
 • Zarządzenie z dnia 06.02.2017 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 »


2016 rok

 • Zarządzenie z dnia 01.10.2016 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 »
 • Zarządzenie z dnia 23.09.2016 r. w sprawie ustalenia godzin rektorskich w dniu 01.10.2016 »

 •  Zarządzenie z dnia 19.09.2016 r. w sprawie dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia pierwszego stopnia -wszystkie kierunki »
 • Zarządzenie z dnia 12.09.2016 r. w sprawie dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia drugiego stopnia- kierunek ekonomia »
 • Zarządzenie z dnia 21.07.2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 »
 • Zarządzenie z dnia 21.06. 2016 r. w sprawie ustalenia godzin rektorskich dnia 25.06. 2016 r. »
 • Zarządzenie z dnia 30.05.2016 r. w sprawie ustalenia płatności i opłat dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/ 2017  »   »   »   »
 • Zarządzenie z dnia 25.01.2016 r. w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 »


2015 rok

 • Zarządzenie z dnia 08.12.2015 r. w sprawie wysokości płatności i opłat dla studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 »
 • Zarządzenie  z dn. 29.09.2015 r.  w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 03.10.2015 r. »
 • Zarządzenie  z dn. 10.09.2015 r.  w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 »
 • Zarządzenie z dn. 30.07.2015 r.  w sprawie ogranizacji roku akademickiego 2015/2016 »
 • Zarządzenie z dnia 27.05.2015 r. w sprawie wysokości płatności i opłat dla studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 »
 • Zarządzenie  z dn. 25.03.2015 r.  w sprawie ustalenia wartości współczynników prac dyplomowych (magisterskich) w systemie antyplagiatowym »
 • Zarządzenie  z dn. 08.01.2015 r.  w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zletnim roku akademickiego 2014/2015 »