Baza Publikacji

Baza Publikacji
1. B. Balewski, G. Bartkowiak, A. Janowski: CSR w obszarze zatrudnienia(w:) L. Wojtasiewicz (red.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, AE w Poznaniu, Centrum Badania Gospodarki Regionalnej, Poznań 2008,ss.37-44.

pobierz

 

2. B. Balewski, A. Janowski: Niszczenie talentów a rozwój regionu (w:) Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego, R. Barcik, G. Biesok (red.) ATH w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2009, ss.227-237.

pobierz

 

3. B. Balewski, A. Janowski: Efektywne zarządzanie ryzykiem jako determinanta bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej (w:) D. Czajkowska-Ziobrowska, W. Otwinowski (red.) Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, WSB w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 93-106.

pobierz

 

4.A. Janowski, B. Balewski: Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu (w:) Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego,R. Barcik, G. Biesok (red.) ATH w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2009, ss.47-63

pobierz

 

5. E. Klucz, A. Janowski, B. Balewski: Efektywność społeczna zintegrowanych indywidualnych systemów motywowania pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach jako determinanta rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie FŚiEZ Nowa Orneta w Ornecie (w:) Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego, R. Barcik, G. Biesok (red.) ATH w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2009, ss.237-246

pobierz

 

6.A. Janowski, B. Balewski: Efektywność zakładów ubezpieczeń na życie, jako pochodna istnienia dysfunkcji w prowizyjnym systemie wynagradzania agentów (w:) Pawnik W., Zbiegień – Maciąg L. (red.) Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, AGH, 2008r., s.263-274.

pobierz

 

7. B. Balewski, A. Janowski: Społeczna odpowiedzialność biznesu, a zarządzanie talentami (w:) Pawnik W., Zbiegień – Maciąg L. (red.) Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, AGH, 2008r., s.31-42

pobierz

 

 8. B. Balewski, W. Chomicz: Społeczna odpowiedzialność biznesu, a rozwój energetyki odnawialnej (w:) M. Waszkowiak (red.) Energetyka odnawialna energetyką przyszłości, Stowarzyszenie Kadry dla Konina, Konin 2009, ss.66-76

pobierz

 

9. dr B. Balewski dr inż. A. Janowski: Dlaczego warto studiować ekonomię? (w:) B. Balewski (red.) Kształcenie jako podstawa rozwoju osobistego i zawodowego sukcesu mieszkańców obszarów wiejskich (ISBN 978-83-927045-0-8), Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Konin 2009, ss.66-73.

10. dr B. Balewski, W. Chomicz: Społeczna odpowiedzialność biznesu, a rozwój energetyki odnawialnej, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Konin 2009

11. B. Balewski: Mierniki efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, Przegląd Naukowo-Metodyczny – Edukacja dla bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2008, ss.92-106.

12. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach powstałych wskutek restrukturyzacji wielkopolskich firm z branży wydobywczo-energetycznej (w:) S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski (red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania (ISBN 978-83-60653-17-3), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

13. B. Balewski, Niszczenie talentów a bezpieczeństwo społeczne (w:) K. Dopierała, Z. Dziemianko (red.) Bezpieczeństwo. Świat – Europa-Polska. Od przeszłości ku przyszłości, WSB, Poznań 2009, ss. 182-191

14. An attempt to redefine the concepts of semantic fields: the competence and talent as a determinant of talent management development.

Back to Top