Ekonomika i gospodarowanie potencjałem ludzkim oraz pośrednictwo pracy

Specjalności

 

1. Kierunek studiów: Ekonomia
2. Specjalności: Ekonomika i gospodarowanie potencjałem ludzkim oraz pośrednictwo pracy
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: licencjat
6. Czas trwania studiów:
3 lata / 6 semestrów
   
 Opis specjalności:

SpecjalSześciosemestralne studia licencjackie na kierunku EKONOMIA specjalność EKONOMIKA I GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM LUDZKIM ORAZ POŚREDNICTWO PRACY pozwalają wszechstronnie przygotować kadry menedżerów zasobów ludzkich przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji sektora publicznego.

Ustawiczny rozwój technologiczny i gospodarczy uwypuklają rosnące znaczenie roli kapitału ludzkiego w sukcesie gospodarczym przedsiębiorstwa. Dlatego zarządzanie zasobem pracy jest kluczową dziedziną zarządzania organizacjami, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia na specjalności EKONOMIKA PRACY I ZARZĄDZANIE KADRAMI ORAZ POŚREDNICTWO PRACY pozwalają posiąść gruntowną wiedzę w zakresie wszystkich subelementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w stopniu wystarczającym na samodzielne wykonywanie pracy specjalisty ds. HR (human resources). 
Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie przygotowany do samodzielnego opracowywania projektów kadrowych, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania optymalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów pracy przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w Polsce i poza jej granicami.

Back to Top