Forum Samorządowe


10 kwietnia 2019 r. z inicjatywy dr. Marka Waszkowiaka — rektora Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie — odbyło się pierwsze spotkanie Forum Samorządowego, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z subregionu konińskiego, studenci i absolwenci naszej Uczelni będący radnymi oraz wykładowcy WSKM.
Forum ma być miejscem wymiany doświadczeń między samorządowcami tak, by z dobrych i sprawdzonych rozwiązań mogli korzystać wszyscy uczestnicy spotkań. Platformą wspierającą wymianę doświadczeń i inicjowanie nowych pomysłów ma być WSKM . Spotkania mają się odbywać cyklicznie. Na spotkania będą dopraszani interesariusze zewnętrzni, którzy działają na rzecz samorządów i mają wiedzę na temat tego w jakim stopniu i zakresie mogą wesprzeć działania samorządów.
Podczas pierwszego spotkania poruszono m.in. problematykę związaną z prowadzeniem gospodarki odpadami, budowanie klastrów energetycznych, zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
W pierwszym spotkaniu forum wzięli udział: Krzysztof Witkowski — burmistrz Koła, Adam Pawlicki — burmistrz Jarocina, Piotr Psikus — burmistrz Kępna, Roman Bednarek — burmistrz Sompolna, Urszula Bachera - z-ca burmistrza Ślesina, Janusz Stankiewicz — Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego, Kazimierz Pałasz — Przewodniczący Rady Programowej WSKM, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Komunalnego, Tomasz Sobolewski — Przew. Rady Miasta Koło, Mariusz Kozajda – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego, Mariusz Król – kierownik wydziału oświaty w UM Słupca, Paweł Witkowski – radny MiG Kłodawa – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Jakub Eltman – radny Miasta Konin, Barbara Janiak – przedstawiciele starostwa powiatowego w Słupcy, dr Marek Waszkowiak – Rektor WSKM, dr hab. Ryszard Piotrowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSKM, Krzysztof Sobczak — WSKM, Krzysztof Kupiński – WSKM, Robert Gajda — Prezes MZWiK Koło, Przemysław Stasiak – Prezes MZEC Koło, Krzysztof Mączkowski, Jakub Zioła – radny gm. Słupca, Andrzej Tuka — prezes EKO EFEKT, Zuzanna Tyska — EKO EFEKT i Anita Domozych — EKO EFEKT.