Wykładowcy‎ > ‎

insp. mgr inż. Zbigniew Maj


insp. mgr inż. Zbigniew Maj- polski policjant, wieloletni pracownik instytucji bezpieczeństwa narodowego RP, były Komendant Główny Policji. Pełnił rolę koordynatora Komendanta Głównego Policji w sprawie utworzenia struktur w CBŚ zwalczających zorganizowaną przestępczość wywodzącą się ze środowisk pseudokibiców. Pomysłodawca Wydziału Operacji Pościgowych „Łowcy cieni”- elitarnej jednostki CBŚ.

Absolwent Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Poznaniu gdzie zdobył tytuł inżyniera i magistra. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej oraz studium  oficerskie 
o specjalności kryminalnej, gdzie uzyskał tytuł oficera policji. Przebył ponadto wiele kursów specjalistycznych i szkoleń, m.in.:

 

           Kurs Specjalistyczny w zakresie taktyki antyterrorystycznej, działań ochronnych i VH1 2000 technik interwencji dla policjantów CBŚ  i funkcjonariuszy SG - KGP oraz KG SG Warszawa

          Kurs Specjalistyczny w zakresie Zwalczania Narkomanii - CSP Legionowo

         Kurs Specjalistyczny w zakresie Zwalczania Przestępczości Celno - Dewizowej, CSP Legionowo.

 

 

Wielokrotnie odznaczany za służbę przez Prezydenta RP i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

         Złota Odznaka Zasłużony Policjant - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

         Brązowy Medal za długoletnią służbę - Prezydent Rzeczpospolitej Polski

         Brązowy Krzyż Zasługi - Prezydent Rzeczpospolitej Polski

         Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pracował w wielu centralnych instytucjach bezpieczeństwa, na stanowiskach takich jak:

 

         Komendant Główny Policji

         Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds.  Kryminalnych

         Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

         Naczelnik Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

         Naczelnik Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

        Naczelnik Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

         Naczelnik Wydziału w Kaliszu Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

 

Najważniejsze osiągnięcia:

  Twórca i członek Zespołu ds. Uprowadzeń powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych,

  Współtwórca algorytmu działań Policji w sytuacjach kryzysowych tj. uprowadzeń dla okupu,

  Koordynator Komendanta Głównego ds. utworzenia struktur w CBŚ zwalczających zorganizowaną przestępczość wywodzącą się ze środowisk pseudokibiców,

  Koordynator Komendanta Głównego ds. utworzenia jednostki Centralnego Biura Śledczego Policji,

 Pomysłodawca Wydziału Operacji Pościgowych „Łowcy cieni”- elitarnej jednostki Centralnego Biura Śledczego Policji do poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania w kraju i za granica oraz osób uprowadzonych i zaginionych.