Egzamin Dyplomowy


Zapoznaj się z ulotką (dot. terminów, wydruku i oprawy pracy dyplomowej) oraz obowiązującymi dokumentami w tym stroną tytułową i oświadczeniem – przejdź

Zagadnienia na egzamin kierunkowy

  1. Wynik ukończenia studiów – jak jest liczony – sprawdź
  2. Interpretacja raportu kontroli plagiatowej – pobierz
  3. Maksymalne współczynniki kontroli określane zarządzeniami Rektora WSKM w Koninie – przejdź do zarządzeń :

a) praca dyplomowa – inżynierska  – ZR z dn. 13.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 50%;  2 – 20% /
b) praca dyplomowa – licencjacka  – ZR z dn. 26.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 40%;  2 – 10% /
c) praca dyplomowa – magisterska – ZR z dn. 25.03.2015 r. / współczynniki: 1 – 25%;  2 – 10% /

 
EGZAMIN DYPLOMOWY -HARMONOGRAM- I TERMIN:
kierunek: administracja, ekonomia (I) (II), pedagogika, energetyka
  • administracja- pobierz aktualizacja na 11.09.2017 r. (godz. 10.00)
  • pedagogika-  
  • ekonomia I – pobierz aktualizacja na 11.09.2017 r. (godz. 10.00)
  • ekonomia II- pobierz aktualizacja na 11.09.2017 r. (godz. 10.00)
  • energetyka-