Komunikat Rady Studentów


Spośród swoich członków Rada Studencka wybrała przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na wniosek przewodniczącego:

PrzewodniczącyBednarek Roman
Pierwszy WiceprzewodniczącyLisiecki Sebastian
Drugi WiceprzewodniczącyMarciniak Karolina

 

Decyzją nowo powołanej Rady studentów reprezentantami w Senacie Uczelni będą:

1.        Kalczyńska Marika
2.          Bednarek Roman
3.        Lisiecki Sebastian
4.      Marciniak Karolina
5.            Przerwa Jakub
6.          Pilarczyk Kamil

 

                                  Przewodniczący Samorządu Studenckiego

                                  Roman Bednarek