Komunikat Studenckiej Komisji Wyborczej


W dniach 13,14 i 20 stycznia 2018 roku odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego.

 Wybierani będą:

członkowie samorządu w liczbie 10 osób.

Kandydatury prosimy zgłaszać do 17 grudnia w Rektoracie Uczelni bądź drogą mailową na adres:

rektorat@wskmkonin.edu.pl


Głosy będzie można oddać we wskazanych dniach w urnie wyborczej w Dziekanacie Uczelni, gdzie będą dostępne także karty do głosowania.


Ogłoszenie wyników wyborów: 21.01.2018 r.


LISTA KANDYDATÓW