Aktualności‎ > ‎Studia podyplomowe‎ > ‎

Egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych


Rok akademicki 2017/2018

 Pytania egzaminacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych: I Termin egzaminu: 
II Termin egzaminu:

1. Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką pobierzdata/ godzina/ sala: xx.xx.xxxx r. – godz. xx.xx/ sala nr x

skład komisji: 

»harmonogram egzaminu: 


2. Zarządzanie oświatą pobierz

 
3. Zarządzanie i marketing w administracji publicznej  pobierz
 

 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  pobierz  
5. Administracja i systemy bezpieczeństwa  pobierz

 
6. Edukacja Artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką pobierz
 
 7. Ekonomika administracji publicznej pobierzdata/ godzina/ sala: 22.06.2018 r r. – godz. xx.xx/ sala nr x

skład komisji: dr D. Wesołowski, dr Z. Cichy

»harmonogram egzaminu: 

 
 8. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy pobierz  data/ godzina/ sala: 20.04.2018 r. – godz. 16.00./ sala nr 210

skład komisji: przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski, członek: dr T. Olejniczak, mgr K. Kupiński

»harmonogram egzaminu: 

 
9. Oligiofrenopedagogika pobierz
  
 10. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką lub plastyką pobierz  
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce pobierz  data/ godzina/ sala: 22.06.2018 r r. – godz. 10.00/ sala nr x

skład komisji: dr D. Wesołowski, dr W. Chomicz, dr M. Waszkowiak

»harmonogram egzaminu: 

 
 12. Zarządzanie kryzysowe w administracji pobierz data/ godzina/ sala: 22.06.2018 r r. – godz. 10.00/ sala nr x

skład komisji: dr D. Wesołowski, dr W. Chomicz, dr M. Waszkowiak

»harmonogram egzaminu: