Informacje o WSH TWPWyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie we współpracy z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie uruchomiła wydział zamiejscowy w Koninie. Oferujemy studia I stopnia na kierunku Kryminologia, w ramach którego do wyboru są trzy specjalności Przestępczość gospodarcza i detektywistyka , Kryminologia penitencjarno-kuratorska oraz Prewencja kryminalna (nowość).

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiekcie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

O WSH TWP

Przyjazna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. Mury naszej uczelni opuściło ponad 14 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu:

Wydział Nauk Społecznych w Szczecinie:

Studia I stopnia:

Pedagogika
Obronność narodowa i bezpieczeństwo* (w organizacji) NOWOŚĆ!

Studia II stopnia:

Pedagogika
Praca socjalna

Studia jednolite magisterskie (5 letnie):

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Nauk Stosowanych w Szczecinie:

Studia I stopnia:

Bezpieczeństwo i higieny pracy (inżynierskie studia I stopnia)
Kryminologia
Zarządzanie

Studia II stopnia:
Kryminologia

Jednolite 5 – letnie studia magisterskie:

Psychologia
Prawo – NOWOŚĆ!

Dlaczego warto studiować u nas?

Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.
Studenci WSH TWP w Szczecinie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki.

Jakie świadczenia oferujemy:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • zapomoga

Każdy, kto do nas dołączy zawsze może liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier. To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej. Nasi absolwenci łatwiej znajdują pracę i zakładają własne firmy, a pracujący studenci szybciej awansują i są doceniani przez swych przełożonych.

Wiedza to podstawa sukcesu – umiejętność nauczania to podstawa naszej działalności. Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucja edukacyjna z ponad 60 letnim doświadczeniem.

Podstawy prawne naszej działalności

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 r., została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.