Jeździectwo

1. Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja
2. Specjalność: Jeździectwo
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: licencjat
6. Czas trwania studiów:    Lata 3/ 6 semestrów
 Opis specjalności:

Są to pierwsze tego rodzaju studia w Polsce. Mają one na celu przekazanie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie jazdy konnej. W ramach studiów przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z końmi.

Dzięki przedmiotom ogólnym absolwent przygotowany jest do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej, pełnienia funkcji instruktora jazdy konnej oraz kierowania ośrodkiem jeździeckim. Studia prowadzone są na kierunku Turystyka i rekreacja, dlatego oprócz specjalistycznej wiedzy z zakresu hipologii i jeździectwa nasi absolwenci zyskują szersze przygotowanie w zakresie usług turystycznych.

 

 

Back to Top