dr Baranowski - komunikat

Dzień dobry,

uprzejmie informujemy, że na stronie www.wskm.andrzejbaranowski.pl  (zakładka"Przedmioty") zamieszczona została literatura przedmiotu dla studentów
 i słuchaczy w semestrze letnim 2019/2020 oraz wykaz tytułów referatów do opracowania. 
Informację podaje się celem umożliwienia studentom wcześniejszego przygotowania się do zajęć.