Egzamin Dyplomowy


Zapoznaj się z ulotką (dot. terminów, wydruku i oprawy pracy dyplomowej) oraz obowiązującymi dokumentami w tym stroną tytułową i oświadczeniem – przejdź

Zagadnienia na egzamin kierunkowy

  1. Wynik ukończenia studiów – jak jest liczony – sprawdź
  2. Interpretacja raportu kontroli plagiatowej – pobierz
  3. Maksymalne współczynniki kontroli określane zarządzeniami Rektora WSKM w Koninie – przejdź do zarządzeń :

a) praca dyplomowa – inżynierska  – ZR z dn. 13.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 50%;  2 – 20% /
b) praca dyplomowa – licencjacka  – ZR z dn. 26.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 40%;  2 – 10% /
c) praca dyplomowa – magisterska – ZR z dn. 25.03.2015 r. / współczynniki: 1 – 25%;  2 – 10% /

 
EGZAMIN DYPLOMOWY -HARMONOGRAM- II TERMIN- WRZESIEŃ:

kierunek: administracja, ekonomia (I) (II), pedagogika, energetyka

  • administracja-  21.09.2018 r.    przejdź (aktualizacja na dzień 14.09.2018 r.)
  • pedagogika-   21.09.2018 r. przejdź (aktualizacja na dzień 14.09.2018 r.)
  • ekonomia I i II stopień –   21.09.2018 r. przejdź   (aktualizacja na dzień 14.09.2018 r.)