Egzamin Dyplomowy


Zapoznaj się z ulotką (dot. terminów, wydruku i oprawy pracy dyplomowej) oraz obowiązującymi dokumentami w tym stroną tytułową i oświadczeniem – przejdź

Zagadnienia na egzamin kierunkowy

 1. Wynik ukończenia studiów – jak jest liczony – sprawdź
 2. Interpretacja raportu kontroli plagiatowej – pobierz
 3. Maksymalne współczynniki kontroli określane zarządzeniami Rektora WSKM w Koninie – przejdź do zarządzeń :

a) praca dyplomowa – inżynierska  – ZR z dn. 13.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 50%;  2 – 20% /
b) praca dyplomowa – licencjacka  – ZR z dn. 26.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 40%;  2 – 10% /
c) praca dyplomowa – magisterska – ZR z dn. 25.03.2015 r. / współczynniki: 1 – 25%;  2 – 10% /

 
EGZAMIN DYPLOMOWY -HARMONOGRAM:

kierunek:  energetyka- I Termin
 • energetyka 2020- 22.02.2020 r. - przejdź

kierunek: administracja, ekonomia (I) (II), pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne - II TERMIN

 • ekonomia I i II- 14.09.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 06.09.2019 r.)
 • administracja- 14.09.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 06.09.2019 r.)
 • ekonomia I i II - 27.09.2019 r.  przejdź (aktualizacja na dzień 10.09.2019 r.)
 • administracja- 21.09.2019 r. - przejdź (aktualizacja 20.09.2019 r.)
 • pedagogika- 25.09.2019 r. - przejdź (aktualizacja 24.09.2019 r.)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne- 27.09.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 24.09.2019 r.)
 • ekonomia II- 14.11.2019 r. przejdź  (aktualizacja 12.11.2019 r.)
 • administracja I- 31.03.2020 r. przejdź (aktualizacja 12.03.2020 r.)
kierunek: administracja, ekonomia (I) (II), pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne- I Termin

 • administracja-   02.07.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.)
 • energetyka-   28.05.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 24.05.2019 r.)
 • pedagogika- 01.07.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 22.06.2019 r.)
 • ekonomia I - 29.06.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.)- I termin
 • ekonomia I - 03.07.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.)- II termin 
 • ekonomia II stopień   - 29.06.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 22.06.2019 r.)- I termin
 • ekonomia II stopień   - 03.07.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 22.06.2019 r.)- II termin
 • bezpieczeństwo wewnętrzne- 03.07.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.)- I termin
 • bezpieczeństwo wewnętrzne- 05.07.2019 r. przejdź (aktualizacja na dzień 22.06.2019 r.)- II termin

Niniejszy harmonogram ma charakter orientacyjny.

 

Pola z danymi:

·            studentów,

·            godziny (prócz godzin rozpoczęcia),

·            ewentualne przerwy

zostaną zaktualizowane po zakończeniu weryfikacji, przez dziekanat, dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego.

 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest (§44 Regulaminu  studiów):

·        uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych 
w programie kształcenia,

·        uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS,

·        pozytywny wynik kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej,

·        uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i recenzenta, jeśli dotyczy

·        rozliczenie finansowe z Uczelnią.