Egzamin Dyplomowy


Zapoznaj się z ulotką (dot. terminów, wydruku i oprawy pracy dyplomowej) oraz obowiązującymi dokumentami w tym stroną tytułową i oświadczeniem – przejdź

Zagadnienia na egzamin kierunkowy

  1. Wynik ukończenia studiów – jak jest liczony – sprawdź
  2. Interpretacja raportu kontroli plagiatowej – pobierz
  3. Maksymalne współczynniki kontroli określane zarządzeniami Rektora WSKM w Koninie – przejdź do zarządzeń :

a) praca dyplomowa – inżynierska  – ZR z dn. 13.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 50%;  2 – 20% /
b) praca dyplomowa – licencjacka  – ZR z dn. 26.05.2011 r. / współczynniki: 1 – 40%;  2 – 10% /
c) praca dyplomowa – magisterska – ZR z dn. 25.03.2015 r. / współczynniki: 1 – 25%;  2 – 10% /

 
EGZAMIN DYPLOMOWY -HARMONOGRAM- I TERMIN:
kierunek: administracja, ekonomia (I) (II), pedagogika, energetyka
  • administracja-  02.07.2018 r . przejdź 03.07.2018 r.      przejdź
  • pedagogika-   06.07.2018 r. przejdź
  • ekonomia I –   02.07.2018 r. przejdź    i  03.07.2018 r.   przejdź
  • ekonomia II-   02.07.2018 r.  przejdź i  03.07.2018 r.   przejdź
  • energetyka-  termin 2 czerwca 2018 - pobierz    aktualizacja na 17.05.2018 r. (godz. 09.00)