Komunikat Komisji Stypendialnej

Szanowni Państwo,  informujemy, iż decyzje o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium dla studentów WSKM są do odbioru w Dziekanacie Uczelni.