Komunikat Rady Studentów


Spośród swoich członków Rada Studencka wybrała przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na wniosek przewodniczącego:

PrzewodniczącyRyszard Sitek
Pierwszy WiceprzewodniczącyMałgorzata Kuligowska 
Drugi WiceprzewodniczącyPatryk Bryl

 

Decyzją nowo powołanej Rady studentów reprezentantami w Senacie Uczelni będą:

1.        Bryl Patryk 
2.          Eltman Marta
3.        Zenker Dawid
4.      Sitek Ryszard
5.            Liśkiewicz Michał
6.          Sarnowska Danuta

 

                                  Przewodniczący Samorządu Studenckiego

                                  Ryszard Sitek 


Uchwały:

Uchwała ws. wyboru przew. i v-ceprzew.

Uchwała ws. wyboru przedstawicieli do Senatu

Uchwała ws.  wyboru składu Rady Wykonawczej

Uchwała ws.  wyboru składu Komisji Rewizyjnej