Komunikat Studenckiej Komisji Wyborczej


KOMUNIKAT STUDENCKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ :

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI DO SAMORZADU STUDENCKIEGO

Z DN.13-14.01.18 r. ORAZ 20.01.18 r.

Niniejszym ogłaszamy, że w skład Rady Studentów weszły następujące osoby:

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

1.        

Bryl Patryk

2.        

Eltman Marta

3.        

Zenker Dawid

4.        

Sitek Ryszard

5.        

Bogaczewska Elżbieta

6.        

Skibiszewska Nikola

7.        

Kuligowska Małgorzata

8.        

Michał Liśkiewicz

9.        

Kukulski Bogdan

10.    

Sarnowska Danuta

Protokół z wyborów: przejdź

Informacja o wyborze podstawowych organów samorządu będzie podana po pierwszym posiedzeniu nowo utworzonej Rady Studentów.  


W dniach 13,14 i 20 stycznia 2018 roku odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego.

 Wybierani będą:

członkowie samorządu w liczbie 10 osób.

Kandydatury prosimy zgłaszać do 17 grudnia w Rektoracie Uczelni bądź drogą mailową na adres:

rektorat@wskmkonin.edu.pl


Głosy będzie można oddać we wskazanych dniach w urnie wyborczej w Dziekanacie Uczelni, gdzie będą dostępne także karty do głosowania.


Ogłoszenie wyników wyborów: 21.01.2018 r.


LISTA KANDYDATÓW