Konkurs Ministra

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą prace dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego ogłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Szczegóły i regulamin na:

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15335,Konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-lub-rozprawe-doktorska-na-temat-polskiej-Po.html