Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych