SESJA EGZAMINACYJNA – terminy, komunikaty, wyniki


Podstawowa sesja egzaminacyjna 02.07.2018- 15.07.2018

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna 03.09.2018 - 12.09.2018

SALE NA EGZAMINY/ ZALICZENIA W SESJI  

 

Podstawowa sesja egzaminacyjna 02.07.2018- 15.07.2018


(WEEKENDY W SESJI: 7-8.07 oraz 14-15.07)

 

Wydział Energetyki:

/30.06.2018 r./


·         Dr inż. Elżbieta Niewiedział/Energetyka/ III rok/ 6 sem./ Gospodarka energetyczna/ od godz. 12.00/ sala 102

·         Dr inż. Ryszard Niewiedział/Energetyka/ III rok/ 6 sem./ Materiałoznawstwo elektrotechniczne i TWN/ od godz. 12.00/ sala 2


23/24.06.18 r/ 


·         Dr hab. K. Rumatowski/Energetyka/Maszyny elektryczne/ 23-24.06.18 r/ podczas zajęć/ ZADANIA --> pobierz (rozwiązania zadań należy  przedłożyć  w formie papierowej)/ sala wg planu


07.07.18 r/ 

 ·        dr inż. I. Chmielewska/Energetyka//Rok II/ sem. 4/ Podstawy elektroniki i elektrotechniki/ sala 4/ godz.10.15-14.00/ (zajęcia- laboratorium)

 ·        mgr inż. K. Nowak /Energetyka//Rok I/ sem. 2/ Podstawy elektroniki i elektrotechniki/ sala 2/ godz. 9.30/ 


Wydział Administracji:

07/07/2018

dr D. Wesołowski/ Zasady społeczne, Adm I, 07.07.2018 r., godz. 9.00, pokój 201

dr D. Wesołowski/     Proseminarium dyplomowe, Adm II, 07.07.2018 r., godz. 13.00, pokój 201


09/06/2018

-  dr D. Wesołowski/     Zarządzanie konfliktem, Pd ZiM, 09.06.2018 r., godz. 9.45, pokój 201

-  dr D. Wesołowski/     Negocjacje, Pd ZiM, 09.06.2018 r., godz. 9.45, pokój 201


10/06/2018

-  dr D. Wesołowski/    Metody badań w naukach społecznych, Adm III, 10.06.2018 r., godz. 11.30, pokój 201

-  dr D. Wesołowski/     Socjologia administracji, Adm III, 10.06.2018 r., godz. 16.00, pokój 201


Wydział Ekonomii i Zarządzania:

17/06/2018 r

Krzysztof Błaszczyk /PD ZBHP /  1 rok/ letni sem./ Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy/  godz. 09:00/ sala wg planu

02/07/2018 r.

- dr inż. Zdzisław Cichy/ Ekonomia/ 1 rok/ 2 sem./ Podstawy controllingu/ godz. 9.00/ sala 1

- dr inż. Zdzisław Cichy/ Ekonomia/ 1 rok/ 2 sem./ Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej/  godz. 9.00/ sala 1

08/07/2018 r.

- dr K. Maciejewski/ Ekonomia SUM/ 1 rok/ 2 sem./ Rachunkowość zarządcza/ godz. 10.00/ sala 101

- dr K. Maciejewski/ Ekonomia SUM/ 1 rok/ 4 sem./ Budżetowanie/ godz. 11.00/ sala 101

- dr K. Maciejewski/ Ekonomia SUM/ 1 rok/ 4 sem./ Systemy komputerowe w rachunkowości/ godz. 12.00/ sala 101
- dr K. Maciejewski/ Ekonomia / 1 rok/ 6 sem./ Zaawansowana rachunkowość finansowa/ godz. 10.00/ sala 101


Wydział Nauk Humanistycznych:


09/06/2018

1.     -  dr D. Wesołowski/ Trening umiejętności psychospołecznych, Ped I, 09.06.2018 r., godz. 8.00, pokój  201


Wydział Zamiejscowy - Kryminologia:

01/07/2018

-  dr D. Wesołowski/    Metodologia nauk społecznych, Krym I, 01.07.2018 r., godz. 9.00, pokój 201

-  dr D. Wesołowski/    Wprowadzenie do socjologii, Krym I, 01.07.2018 r., godz. 13.00, pokój  201 

06/07/2018

- mgr M. Kulas/ Kryminologia/ rok I/ sem. 2/ Wprowadzenie do kryminologii/ godz. 11.00/ sala 210

07/07/2018

- mgr M. Kulas/ Kryminologia/ rok I/ sem. 2/ Bezpieczeństwo publiczne/ godz. 9.00/ sala 210

08/07/2018

- mgr M. Kulas/ Kryminologia/ rok I/ sem. 2/ Podstawy kryminalistyki/ godz. 9.00/ sala 210

 

 


Poprawkowa sesja egzaminacyjna 03.09.2018- 12.09.2018


(WEEKENDY W SESJI: 8-9.09)

Wydział Energetyki:


Wydział Nauk Humanistycznych:


Wydział Administracji


 Wydział Ekonomii i zarządzania

03/09/2018 r. 

- dr inż. Zdzisław Cichy/ Ekonomia/ 1 rok/ 2 sem./ Podstawy controllingu/ godz. 9.00/ sala 101

- dr inż. Zdzisław Cichy/ Ekonomia/ 1 rok/ 2 sem./ Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej/  godz. 9.00/ sala 101