SESJA EGZAMINACYJNA – terminy, komunikaty, wyniki


Podstawowa sesja egzaminacyjna 27.01.2020- 09.02.2020

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna 17.02.2020 - 28.02.2020

TERMINY W SESJI POPRAWKOWEJ- przejdź niżej!                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podstawowa sesja egzaminacyjna 27.01.2020- 09.02.2020


(WEEKENDY W SESJI: 1-2.02 oraz 8-9.02)


SALE NA EGZAMINY/ ZALICZENIA W SESJI  - sprawdź przed egzaminem!         

  

UWAGA! W weekendy w sesji zimowej Uczelnia będzie czynna pół godziny przed pierwszym egzaminem. 

02.02.2020 Dziekanat będzie nieczynny. 


Wydział Energetyki

 • 08.12.2019/ mgr W. Gostyński/ 3 rok/ 5 sem./Podstawy automatyki/ termin 0- na ostatnich zajęciach 
 • 26.01.2020/ dr hab . inż. R. Batura/ Energetyka/1 rok/ 1 sem./ Podstawy elektroniki i elektrotechniki/ godz.: "termin 0"- na ostatnich zajęciach
 • 01.02.2020/ dr hab. K. Rumatowski/Energetyka/rok 2/ sem. 3/ Podstawy automatyki/11.00
 • 01.02.2020/dr hab. K. Rumatowski/Energetyka/rok 3/sem.5/Maszyny elektryczne/12.00
 • 01.02.2020 / Kazimierz Musierowicz/ Energetyka // 2 rok / 3 sem./ metrologia elektryczna/ godz.10.00
 • 01.02.2020 / Kazimierz Musierowicz/ Energetyka / 3 rok / 5 sem./ automatyka zabezpieczeniowa/godz.11.00 /
 • 0 / Kazimierz Musierowicz/ Energetyka // 4 rok / 7 sem./ przemiany elektrotermiczne/zaliczenie na ostatnich zajęciach /
 • 01.02.2020.dr inż. Elżbieta Niewiedział / Energetyka / 4 rok / VII sem. / Przedsiębiorstwo energetyczne na rynku / godz. 10.00 / 
 • 01.02.2020.dr inż. Elżbieta Niewiedział / Energetyka / 4 rok / VII sem. / Gospodarka energetyczna II / godz. 12.00 / 
 • 01.02.2020.dr inż. Ryszard Niewiedział / Energetyka / 4 rok / VII sem. / Bezpieczeństwo energetyczne / godz. 14.00 / 
 • 01.02.2020.dr inż. Ryszard Niewiedział / Energetyka / 3 rok / V sem. / Bezpieczeństwo energetyczne / godz. 14.00 / 
 • 01.02.2020.dr inż. Ryszard Niewiedział / Energetyka / 2 rok / III sem. / Przesył energii elektrycznej / godz. 12.00 /
 • 01.02.2020/  Jerzy Lewiński / Energetyka /rok 2 / Termodynamika techniczna (+wpisy do indeksów dla wszystkich studentów)  / godz. 11:00 - 13:00 (Energetyka 2 rok na godzinę 13.00)
 • 25.01.2020/ dr inż. Jan Chmielewski/ Energetyka/rok 3/ sem. 5/  termin "0"
 • 08.02.2020/ dr hab. B. Zaporowski/Energetyka/ rok 3/ sem.5/ Technologie maszyn energetycznych/ godz. 11.00 (zaliczenie)
 • 08.02.2020/ dr hab. B. Zaporowski/Energetyka/ rok 2/ sem.3/ Odnawialne źródła energii/ godz. 13.00 (egzamin)
 • 09.02.2020/dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 • 11.01.2020/ mgr Magadalena Ignasiak/ EAS/ 1 rok/ sem 1/ Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutycznej/ "termin 0"- na ostatnich zdjęciach
 • Pd EWiPM oraz EAS – Wykład monograficzny, 19.01., g. 11.30, p. 201
 • Ped I – Socjologia, 02.02., g. 9.00, p. 201
 • Ped II – Socjologia wychowania i edukacji, 25.01., g. 8.00-11.00, ZDZ27
 • Paweł Trzos/Pedagogika/Teoria wychowania/Rok I/Semestr 1/godz. 8.00 "termin 0 na zaj. ostatnich"
 • Paweł Trzos/Pedagogika/Teorie i nurty w pedagogice/Rok I/Semestr 1/godz. 9.00  "termin 0 na zaj. ostatnich"
 • mgr M. Olejniczak/ Wprowadzenie do pedagogiki Ped 1/1 - termin 0
 • mgr M. Olejniczak/ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ped 2/3 - termin 0
 • mgr M. Olejniczak/ Andragogika EWiPM, EAS 2/2 - termin 0
 • mgr M. Olejniczak/ Diagnoza psychopedagogiczna... EAS 1/1 - termin 0
 • mgr M. Olejniczak/ Wybrane elementy terapii... EAS 1/1 - termin 0
 • mgr M. Olejniczak/ Teoretyczne podstawy pracy... EADM 1/1 - termin 0
 • mgr M. Olejniczak/ Pedeutologia - EADM 1/1 - termin 0
 • 25.01.2020 r. /Teresa Stawicka/ Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie  /rok I/ sem.I /Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, godz.13.30. - termin zerowy na ostatnich zajęciach.
 • 8.02.2020 r. /Teresa Stawicka/ Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie /rok I/sem.I /Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną godz. 9.00 
 • 02. 2020  dr.Galina Mitrushina Pedagogika. Energetyka 3 rok, semestr 5, jezyk angielski 10.30
 • 25.01.2020/ dr M. Zawilska/ EiRON / "Edukacja integracyjna"/ Zaliczenie ćwiczeń  w terminie "0" - na ostatnich zajęciach 
 • dr T. Olejniczak/ ZaO sem. I: Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej, zal. “termin 0”
 • dr T. Olejniczak/ KWN sem. II, III: Historia wychowania, zal. “termin 0”
 • dr T. Olejniczak/ KWN sem. II, III: Dydaktyka ogólna, egz., zal. “termin 0”
 • dr T. Olejniczak/ EWiPM sem II, III: Teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania, zal. 1.02.2020, godz. 9:00
 • dr T. Olejniczak/ EADM sem. I: Pedagogika ogólna, egz. 1.02.2020, godz. 11:00
 • dr T. Olejniczak/ PP sem. I: Wybrane zagadnienia pedagogiki, egz. 1.02.2020, godz. 13:00
 • dr T. Olejniczak/ DIM sem. I: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, zaliczenie “0”
 • dr T. Olejniczak/ EA sem. I: Pedeutologia, ćwicz. “zaliczenie”.
 •  Karina Niedźwiedzka/EIRON3/Pedagogika osób z niepełnopsrawnością intelektualną/ Termin „0”
 •  Karina Niedźwiedzka/KWN3, EIRON3/Pedagogika specjalna/ Termin „0”/
 • Karina Niedźwiedzka/PP3/Emisja głosu/ Termin „0”/ 
 • Karina Niedźwiedzka/DIM3/Rozpoznawanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u uczniów klas I-III/ Termin „0”/ 
 •  Karina Niedźwiedzka/KWN3, PP3/Wybrane zagadnienia z psychologii/ Termin „0”/ 
 •  25.01.20./Kozłowska Wiesława/bibliotekoznawstwo/rok I/s. I/podstawy bibliografii/godz. 13.30 – 15.00/termin”0”
 • 1.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia, administracja / 1 i 2 /1 i 3/ Psychologia/  godz.9.00/
 • 1.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia / 1 /1/ Psychologia społeczna/  godz.9.00/
 • mgr E. Kubsik/ EA z opieką nad małym dzieckiem - anatomia i fizjologia dziecka 12.01.2020
 • mgr E. Kubsik/ EAS z opieką nad seniorami - Socjologia starości, 19.01.2020
 • mgr E. Kubsik/ Psychologia starzenia się, 26.01.20
 • mgr E. Kubsik/ Organizacja opieki nad osobami starszymi. 26.01.20
 • 26.01.2020/Anna Cieślak/DIM3-101/ 1 rok/1 semestr/ Metodyka nauczania języków obcych/ termin o 
 • 18.01.2020 Pieńkowski Tomasz Pedagogika 2rok semestr 3 Biomedyczne podstawy rozwoju godz 11:30. 
 • 25. 01.2020 Pieńkowski Tomasz Przygotowania pedagogiczne 1 rok semestr 1 Profilaktyka w szkole i w placówce godz 10.30. 
 • 24.01.2020/Karola Agnieszka Glasner/ Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna/Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa/ 2019/2020/semestr zimowy/ Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo praktyczne/godz.17:00 /”termin 0”/zajęcia w terenie/CDN PBP w Koninie, ul. Przemysłowa 7, sala 02/
 • 11.01.2020/Karola Agnieszka Glasner/ Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna/Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa/ 2019/2020/semestr zimowy/Metodyka pracy w bibliotece szkolnej, edukacji czytelniczej i medialnej/godz.8:00 /”termin 0”/
 • 11.01.2020/Karola Agnieszka Glasner/ Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna/Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa/ 2019/2020/semestr zimowy/Literatura w zbiorach bibliotek szkolnej/godz.11:30 /”termin 0”/
 • 25.01.2020. /Dorota Krysiak/ Dziecko i muzyka/ rok 1/sem 1/ Metodyka ed. społeczno-przyrod. w przedszkolu i kl I-III/ godz. 10.30/ termin zerowy.
 • 18.01.2020/ Dorota Krysiak/ Metodyka ed. plastycznej i Metodyka ed. muzycznej/ Dziecko i muzyka/  termin zerowy
 • 08.02.2020/ mgr H. Janasek/ wszystkie przedmioty/ BIBE/BIBN/ godz. 9.00-11.00
 • 09.02.2020/dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00

Wydział Administracji

 • Adm I – Socjologia, 01.02., g. 9.00, p. 201
 • Adm III – Polityka społeczna, 08.02., g. 12.30, p. 201
 • Adm SUM I – Proseminarium, 25.01., g. 11.30, p. 201
 • Adm I oraz Eko2 (s. 1W) oraz Adm2 (s. 2W) – Podstawy socjologii i psychologii społecznej – termin będzie ustalony po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń u ks. dra hab. Mariusza Chamarczuka  
 • 16.12.2019\Agata Dybioch/Bezpieczeństwo wewnętrzne/2 rok/3 sem./Teoria nauki o bezpieczeństwie/godz. 8.45
 • 02.02.2020/dr Krzysztof Witkowski/ Administracja SUM/ rok 1 i 2/ sem/ 1 i 3/ Historia myśli administracyjno-ekonomicznej/ egzamin pisemny od godziny 9.00 do godz. 10.00
 • 02.02.2020/dr Krzysztof Witkowski/ EAP/ rok 1/ sem. 1/ zaliczenie ustne od godz. 10.00 
 • 02.02.2020/dr Krzysztof Witkowski/ BW SUM/ rok  2 sem. 3/ zaliczenie ustne/ godz. 12.30
 • 25.01.2020 /Ks. Stanisław Łupiński /Administracja/ Rok II - Logika prawnicza/ semestr 3/  „termin 0”.
 • 25.01.2020 /Ks. Stanisław Łupiński /Administracja/ Rok I - Podstawy ochrony własności intelektualnej i podstawy prawoznawstwa/ semestr I, „termin 0”.
 • 12.01.2020/Paweł Naglewski /Administracja SUM / I rok / 1 i 2 sem./Polityka finansowa UE – zaliczenie ćwiczeń/  godz. 15.15/
 • 08.02.2020/Paweł Naglewski /Administracja SUM / I rok/ 1 i 2 sem./Polityka finansowa UE – egzamin termin I/  godz. 9.00/ 
 • 25.01.2020/Paweł Naglewski/Ekonomika Administracji Publicznej/I rok/1 sem. /Prawo gospodarcze UE – zaliczenie ćwiczeń/ godz. 15.15
 • 15.12.2019 i 11.01.2020\Bogdan Mencel\Bezpieczeństwo wewnętrzne\2 rok\1 semestr\Logistyka w systemie bezpieczeństwa Państwa\
 • 1.01 .2020 na ostatnich zajęciach termin '0/ Leonard Soja / Bezpieczeństwo wewnętrzne/ rok 2 sem.3 / Bezpieczeństwo poż w zakładach pracy godzi.11.30 do 14/ zaliczenie i egzamin ..
 • 08.02.2020/ Leonard Soja/ Bezpieczeństwo wewnętrzne/ rok 1/ sem 1 /Bezpieczeństwo poż..w zakładach pracy/ godz. 11.30-13/ odbędzie się zaliczenie i egzamin 
 • 26.01.2019 r.\ Dr Mariusz Czyżak / Administracja / Rok I / semestr I / Nauka administracji / godz. 17.30 / termin „0”
 • 26.01.2019 r.\ Dr Mariusz Czyżak / Administracja / Rok II / semestr I / Prawo administracyjne szczegółowe / godz. 10.00 / termin „0”
 • Jerzy Tembłowski - Administracja i Systemy Bezpieczeństwa- I rok , I semestr , Geografia Bezpieczeństwa - termin 0
 • Jerzy Tembłowski - Administracja i Systemy Bezpieczeństwa - I rok , I semestr , Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa - termin 0
 • Jerzy Tembłowski - Zarządzanie Kryzysowe w Administracji Publicznej- II rok , 3 semestr , Bezpieczeństwo Imprez Masowych - termin 0
 • Jerzy Tembłowski -Zarządzanie Kryzysowe w Administracji Publicznej - II rok , 3 semestr , Zarządzanie kryzysowe w państwach UE - termin 0
 • 1.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia, administracja / 1 i 2 /1 i 3/ Psychologia/  godz.9.00/
 • dr D. Wesołowski/   Adm III – Metodologia badań społecznych, 08.02., g. 15.30, p. 201
 • dr D. Wesołowski/ Adm SUM I – Socjologia, 25.01., g. 13.30, p. 201
 • 01.02.2020/ dr hab. K. Motyka/ Administracja/ rok 3/ sem.5/ Regionalizm a prawa człowieka/ godz. 13.30
 • 01.02.2020/ mgr P. Bielski/ administracja/ Prawo pracy/ rok 1/ sem. 1/ godz. 8.00
 • 09.02.2020/dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00
 • 09.02.2020/mgr P. Świątecki/ Administracja/ EAP/ Zamówienia publiczne/ Zamówienia publiczne w UE/ godz. 12.00-13.00

 Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • Ek SUM I – Podstawy socjologii i psychologii społecznej, 08.02., g. 9.00 
 • 08.02.2017/ dr K. Maciejewski/Ekonomia SUMII/rok 2/ sem. 3/ Rachunek kosztów/ godz.  13:00
 • 08.02.2017/ dr K. Maciejewski/ Ekonomia/rok 1/ sem. 1/ Rachunkowość finansowa/ godz. 11:00 
 • 08.02.2017/ dr K. Maciejewski/ Ekonomia/rok 3/ sem. 5/ Organizacja i standardy w rachunkowości/ godz. 12:000 
 • 8.02.2017/ dr K. Maciejewski/ Ekonomia / rok 1/ sem. 1/ Sprawozdawczość finansowa/ godz.  10:00
 • 19.01.2020 r. \ Marek Datko \ Ekonomia 2 \ 1 rok \ 1 sem. \ marketing \ godz. 13:30 \ egz. \ termin 0
 • 19.01.2020 r. \ Marek Datko \ Ekonomia 2 \ 1 rok \ 1 sem. \ marketing \ godz. 15:00 \ zal. \ termin 0
 • 26.01.2020 r. \ Marek Datko \ Ekonomia 2 \ 2 rok \ 3 sem. \ ekonomia sektora publicznego\ godz. 9:45 \ egz. \ termin 0
 •  26.01.2020 r. \ Marek Datko \ Ekonomia 1 \ 3 rok \ 5 sem. \ public relations w instytucjach publicznych \ godz. 11:30 \ zal. \ termin 0
 • 19.01.2020/Paweł Naglewski /Ekonomia SUM / II rok/ 3 sem./Polityka finansowa UE – zaliczenie ćwiczeń/  godz. 15.15
 •  25.01.2020/Paweł Naglewski /Ekonomia SUM/ II rok/ 3 sem./Polityka finansowa UE – egzamin – termin „0”/  godz. 11.30
 • 19.01.2020/Paweł Naglewski /Ekonomia SUM/ II rok/  3 sem./Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych – zaliczenie ćwiczeń/ godz. 13.30/
 • 11.01.2020\Bogdan Mencel\Ekonomia SUM\2 rok\1 semestr\Zarządzanie Logistyką
 • 08.02.2020/ mgr L. Soja/ Bezpieczeństwo poż..w zakładach pracy/rok 1/ sem. 1/  Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy/  w godzinach 11.30 -13 
 • 11.01.2020/dr T. Janczak/Bezpieczeństwo wewnętrzne SUM, Administracja SUM/I rok/I sem. /Nauka o polityce/termin 0
 • 11.01.2020/dr T. Janczak/EAP/I rok/I sem. /EAP/Ekonomia międzynarodowa/ termin 0
 • 26.01.2020/dr T. Janczak/Ekonomia/II rok/III sem. /Międzynarodowe stosunki gospodarcze/termin 0
 • 26.01.2020\Bronisława Kostrzewa/Ekonomia/Irok/1semestr/Podstawy rachunkowości/13:30 - 15:00
 • 26.01.2020\Bronisława Kostrzewa/Zarządzanie oświatą/Irok/1semestr/Zarządzanie finansami i majątkiem placówki oświatowej/9:45 - 13:00
 • 19.01.2020r. \Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk /Ekonomia /  1 rok/ 1 sem./ Projekt ekonomiczny - Biznes Plan/  godz. 8.45 - 11.15/
 • 19.01.2020r. \Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk /Ekonomia /  2 rok/ 3 sem./ Zarządzanie projektami/  godz. 16.00 - 17.45/
 • 25.01.2020r. \Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk /Administracja /  3 rok/ 5 sem./ Finansowanie rozwoju i europejskie fundusze strukturalne/  godz. 15.15 - 17.45/
 • 01.02.2020 r./ dr A. Baranowski/ Ekonomia SUM/ 2 rok/ sem. 3/ Bankowość/  godz. 9.00
 • 09.02.2020/dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00

Wydział Zamiejscowy WSH TWP

 • dr D. Wesołowski/ Krym I – Socjologia, 02.02., g. 11.00, p. 201
 • 26 stycznia 2020 r./ Agnieszka Olejnik/ kryminologia/ rok 3/ sem. 5/ Psychologia penitencjarna/ godz. 14.15.
 •  11.01.2020r. /Maria Zawilska/  zaliczenie Ćwiczeń z Psychologii osobowości i różnic indywidualnych - w terminie „0” –
 • 09.02.2020r. /Maria Zawilska – Kryminologia – II rok, 1 semestr - Psychologia osobowości i różnic indywidualnych – godz. 10:00 –  EGZAMIN USTNY – 3 godz.

§     19.01.2020 r. / mgr Przemysław Mazek / kryminologia / rok 3/ semestr 5 / Penologia / godz. 08.00

§     08.02.2020/Marcin Kulas/Kryminologia/1 rok/1 semestr/bezpieczeństwo publiczne/godz. 10.00

 • 1.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia, administracja / 1 i 2 /1 i 3/ Psychologia/  godz.9.00/
 • 1.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia / 1 /1/ Psychologia społeczna/  godz.9.00/
 • 08.02.2020/ mgr P. Sypniewski/ kryminologia/ rok:3/ sem. 5/ Prawo karne i kodeks karny wykonawczy/ godz. 10.00
 • 08.02.2020/ mgr S. Dziamara/ kryminologia/ Przestępczość nieletnich/ 10.00
 • 09.02.2020/dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00

 

 

 

 


Poprawkowa sesja egzaminacyjna 17.02.2020- 28.02.2020


(WEEKENDY W SESJI: 22-23.02 )

 


 

Wydział Energetyki

 • 22.02.2020.dr inż. Elżbieta Niewiedział / Energetyka / 4 rok / VII sem. / Przedsiębiorstwo energetyczne na rynku / godz. 10.00 /  sala 101
 • 22.02.2020.dr inż. Elżbieta Niewiedział / Energetyka / 4 rok / VII sem. / Gospodarka energetyczna II / godz. 12.00 / sala 101
 • 22.02.2020.dr inż. Ryszard Niewiedział / Energetyka / 4 rok / VII sem. / Bezpieczeństwo energetyczne / godz. 14.00 / sala 102
 • 22.02.2020.dr inż. Ryszard Niewiedział / Energetyka / 3 rok / V sem. / Bezpieczeństwo energetyczne / godz. 14.00 / sala 102
 • 22.02.2020.dr inż. Ryszard Niewiedział / Energetyka / 2 rok / III sem. / Przesył energii elektrycznej / godz. 10.00 / sala 102
 • 22.02.2020/ dr hab. K. Musierowicz/ Energetyka/ 2 i 3 rok/ godz. 12.00/ sala 2
 • 22.02.2020/ dr inż. Jan Chmielewski/ Energetyka/rok 3/ sem. 5/godzina. 10:00./ sala 105
 • 22.02.2020/ dr hab. K. Rumatowski/ Energetyka/ rok3/ sem. 5/ godz. 12.15/ sala 105

Wydział Nauk Humanistycznych:

 • 22.02.2020/Paweł Trzos/Pedagogika/Teoria wychowania/Rok I/Semestr 1/godz. 8.00/ sala 5
 • 22.02.2020/Paweł Trzos/Pedagogika/Teoria wychowania/Rok I/Semestr 1/godz. 8.45/ sala 5
 • 22.02.2020 r. /Teresa Stawicka/ Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie /rok I/sem.I /Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną/ godz.9.00/ sala 210
 • 23.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia, administracja / 1 i 2 /1 i 3/ Psychologia/  godz.12.00/ sala 3
 • 23.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia / 1 /1 / Psychologia społeczna/  godz.12.00/ sala 3

 

Wydział Administracji

 •  17.02.2020/Paweł Naglewski /Administracja SUM / I rok/ 1 i 2 sem./Polityka finansowa UE – egzamin termin poprawkowy/  godz. 19.00/ sala 1
 • 22.02.2020\Bogdan Mencel\Bezpieczeństwo wewnętrzne \2 rok\1 semestr\Logistyka w systemie bezpieczeństwa Państwa/ sala 107
 • 23.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia, administracja / 1 i 2 /1 i 3/ Psychologia/  godz.12.00/ sala 3
 • 25.01.2020 \Krzysztof_Sobczak /administracja /  II_rok/ 3_ sem./ Organizacja i zarządzania w administracji publicznej/  godz.13,30/ sala 105
 • 23.02.2020/ dr K. Witkowski/ Administracja SUM/ sem. 1 i  2/ Historia myśli administracyjno- ekonomicznej/   godz. 10.00/ sala 207

 

 Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

 • 17.02.2020/Paweł Naglewski /Ekonomia SUM/ II rok/  3 sem./Polityka finansowa UE – egzamin termin poprawkowy/  godz. 19.00/ sala 1
 • 22.02.2020\Bogdan Mencel\Ekonomia\2 rok\1 semestr\Zarządzanie Logistyką\sala 107
 •  

Wydział Zamiejscowy WSH TWP

 • 23.02.2020/ dr M. Zawilska/ Kryminologia/ rok 2/ sem. 3/  Psychologia osobowości i różnic indywidualnych -godz. 10:00/ sala 104
 • 23.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia, administracja / 1 i 2 /1 i 3/ Psychologia/  godz.12.00/sala 3
 • 23.02.2020. \Agata Malecha /pedagogika, kryminologia / 1 /1 / Psychologia społeczna/  godz.12.00/ sala 3