SESJA EGZAMINACYJNA – terminy, komunikaty, wyniki


Podstawowa sesja egzaminacyjna 01.07.2019- 14.07.2019

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna 02.09.2019 - 11.09.2019

SALE NA EGZAMINY/ ZALICZENIA W SESJI  - sprawdź przed egzaminem!                

TERMINY W SESJI POPRAWKOWEJ- przejdź niżej!                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podstawowa sesja egzaminacyjna 01.07.2019- 14.07.2019


(WEEKENDY W SESJI: 6-7.07 oraz 13-14.07)Wydział Energetyki

06/07/2019/

 • 06.07.2019/Elżbieta Niewiedział/ Energetyka / III rok / 6 semestr / Gospodarka energetyczna / godz. 13.00 /10.00/ sala 102
 • 06.07.2019/Ryszard Niewiedział/ Energetyka / III rok / 6 semestr / Mater. elektr. i TWN/ godz. 10.00 /13.00/ sala 102
 • 06.07.2019/Bolesław Zaporowski / Energetyka / II rok / 4 semestr / Technologie maszyn energetycznych/ godz. 10.00 / sala 101
 • 06.07.2019 Zaporowski, Rumatowski, E. Niewiedział /Egzamin dyplomowy inżynierski/ godz. 13.00 – 13.45/ 205A
 • 6.07.2019 Karol Rumatowski Energetyka II rok IV semestr Podstawy automatyki godz. 11.00 13.45/ sala 105
 • 6.07.2019 Karol Rumatowski Energetyka II rok IV semestr Maszyny elektryczne godz. 11.45. 14.15/ sala 105
 • 6.07.2019 Karol Rumatowski Energetyka III rok VI semestr Maszyny elektryczne godz. 12.30 15.00/ sala 105
 • 6.07.2019 Jerzy Lewiński Energetyka II rok IV semestr / wpisy/ 13.00/ sala 5
 • 6.07.2019 Jerzy Lewiński Energetyka I rok II semestr / wpisy/ 13.15 / sala 5
07/07/2019/
 • 07.07.2019/ dr inż. J. Chmielewski/ Energetyka / III rok / 6 semestr / Sieci i instalacje gazowe/ godz.  8.30/ sala 4
 • 07.07.2019/I. Chmielewska, K.Nowak, W.Wróblewski/ Energetyka / I rok / 2 semestr / Podstawy elektrotechniki i elektroniki / godz. 10.00/ sala 2
 • 07.07.2019/ dr inż. I. Chmielewska/Energetyka/ II rok/ Podstawy elektroniki i elektrotechniki/ laboratorium/zajęcia/  12.00-15.15/ sala 4

Wydział Nauk Humanistycznych:

·        Dr D. Wesołowski-   Ped III – Wprowadzenie do socjologii, 08.06., g. 16.00, p. 201

·        Dr D. Wesołowski- Ped III – Trening umiejętności psychospołecznych, 08.06., g. 14.15, p. 201

 ·        Dr D. Wesołowski-  Ped I – Trening umiejętności psychospołecznych, 06.07., g. 9.00, p. 201

 ·        Dr T. Olejniczak-  Ped II – Metody badań pedagogicznych, 06.07., g. 9.00, 

 

 

Wydział Administracji

·        Dr D. Wesołowski-     Pd ZiM – Zarządzanie konfliktem, 01.06., g. 11.00, p. 201

·        Dr D. Wesołowski-     Pd ZiM – Mediacje i negocjacje w administracji publicznej, 01.06., g. 13.00, p. 201

·        Dr D. Wesołowski-  Pd ZiM – Etyka w administracji, 01.06., g. 15.00, p. 201

·        Dr D. Wesołowski- Socjologia administracji, 23.06., g. 15.00, p. 201

·        Dr D. Wesołowski- Adm I – Zasady społeczne w jednoczącej się Europie, 06.07., g. 11.00, p. 201

  ·        Dr D. Wesołowski- Proseminarium, 07.07., g. 9.00, p. 201

  ·        Dr D. Wesołowski- Adm III – Metodologia nauk społecznych, 23.06., g. 13.30, p. 201   

   ·        Dr D. Wesołowski-Adm SUM I – Mediacje i negocjacje…, 30.06., g. 14.15, p. 201

·        Dr D. Wesołowski-    Adm SUM I – Proseminarium, 30.06., g. 16.00, p. 201  

   ·        Dr D. Wesołowski-Adm SUM I – Etyka w administracji, 30.06., g. 17.00, p. 201. 

 • dr T. Szafoni/ administracja SUM/ZIM/ 15 czerwca
 •  Dr M. Rosiak- EAP/ prawo upadłościowe i naprawcze- 15.06, g. 8:45 oraz 16.06, g. 9:45 (na ostatnich zajęciach)

    

 Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • dr hab. G. Przekota/ ekonomia II i III rok/ 08.06/ na ostatnich zajęciach
 • dr A. Baranowski/ ekonomia/ 22.06.19 r./ egzamin na ostatnich zajęciach 
 • System ubezpieczeń społecznych/ ekonomia SUM/ Administracja SUM/ 02.06- zaliczenie/ 15.06- egzamin
 • dr inż. W. Chomicz/ wszystkie kierunki/ 9.45- 16.45
 • 08.06.2019  \ Piotr Antas \ Kierunek: Ekonomia Semestr 2 - Eko1-101\ Rok akademicki 2018/2019 (semestr letni) \ E-GOSPODARKA \ 18.30 
 • dr T. Szafoni- ekonomia I rok- 29 czerwca
 • 07.07.2019 r/ mgr P. Psikus/ wszystkie  kierunki/ godz. 10.00- sala 207

 

Wydział Zamiejscowy WSH TWP

·        Dr D. Wesołowski- Krym I – Metodologia nauk społecznych, 22.06., g. 9.00, p. 201

·        Dr D. Wesołowski- Krym I – Wprowadzenie do socjologii, 22.06., g. 11.00, p. 201

·        Dr M. Rosiak- KRYM- Elementy prawa- 8.06- na ostatnich zajęciach, g. 8:00

·        Mgr J. Tembłowski- KRYM I rok--  6.07-  g. 9:00- sala 210

·        Mgr J. Tembłowski- KRYM II rok--  6.07-  g. 10:00- sala 210


 


 


Poprawkowa sesja egzaminacyjna 02.09.2019- 11.09.2019


(WEEKENDY W SESJI: 7-8.09 )
Wydział Energetyki

/07.09.2019 r/ 

·    Dr inż.  E. Niewiedział / Energetyka / III rok / 6 semestr/ Gospodarka energetyczna / godz. 10.00 / sala 101

·   Dr inż.  R. Niewiedział / Energetyka / III rok / 6 semestr/  Mater. elektr. i TWN / godz. 12.00 / sala 101

·   Dr hab. K. Rumatowski / Energetyka / II rok / 4 semestr/  Automatyka / godz. 11.00 / sala 2

·  Dr hab. K. Rumatowski / Energetyka / III rok / 6 semestr/  Maszyny elektryczne/ godz. 11.00 / sala 2

·  dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00 / sala 207

·   Mgr P. Janczewski- wszystkie kierunki-  g. 10:00- sala 5


  /14.09.2019 r/ 

 • dr inż. W. Chomicz-  wszystkie kierunki –  g. 12.30- sala 101


Wydział Nauk Humanistycznych:

/07.09.2019 r/ 

 • Dr T. Olejniczak-  Ped II – Metody badań pedagogicznych, g. 9.00, sala 207
/04.09.2019 r/ 
 • dr Mariusz Czyżak – Administracja – II rok – semestr IV – Postępowanie administracyjne – 8.00- sala 210

/07.09.2019 r/ 
 • Dr D. Wesołowski-  wszystkie kierunki –  g. 10.00, pok. 201
 • Dr M. Stawecki-  wszystkie kierunki –  g. 13.00- 14.00- sala 104
 •  dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00 / sala 207
 • Mgr P. Janczewski- wszystkie kierunki-  g. 10:00- sala 5

    /14.09.2019 r/ 

 • dr inż. W. Chomicz-  wszystkie kierunki –  g. 12.30- sala 101

Wydział Administracji 

/07.09.2019 r/ 

 • Dr D. Wesołowski-  wszystkie kierunki –  g. 10.00, pok. 201
 • Dr M. Stawecki-  wszystkie kierunki –  g. 13.00- 14.00- sala 104
 •  dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00 / sala 207
 • Mgr P. Janczewski- wszystkie kierunki-  g. 10:00- sala 5
 • mgr P. Psikus/ wszystkie kierunki/ 8.00- sala 107
 • mgr M. Łukomski/ wszystkie kierunki/8.00-9.00/ sala 108
/05.09.2019 r/ 
 • Mgr M. Kuśmierek- wszystkie kierunki-  g. 13.30- sala 2

    /14.09.2019 r/ 

 • dr inż. W. Chomicz-  wszystkie kierunki –  g. 12.30- sala 101


 Wydział Ekonomii i Zarządzania

/07.09.2019 r/ 

 • Dr D. Wesołowski-  wszystkie kierunki –  g. 10.00, pok. 201
 • Dr M. Stawecki-  wszystkie kierunki –  g. 13.00- 14.00- sala 104
 • dr M. Franaszek/ wszystkie kierunki/ godz. 10.00 / sala 207
 • Mgr P. Janczewski- wszystkie kierunki-  g. 10:00- sala 5
 • mgr P. Psikus/ wszystkie kierunki/ 8.00- sala 107
 • mgr M. Łukomski/ wszystkie kierunki/8.00-9.00/ sala 108
/08.09.2019 r/ 
 • dr K. Maciejewski- Ekonomia III/s.6/Zaawansowana rachunkowość finansowa/ g. 10:00- sala 101
 • dr K. Maciejewski- Ekonomia II/s.4/Budżetowanie/ g. 10:00- sala 101
 • dr K. Maciejewski- Ekonomia II/s.4/Systemy komputerowe w rachunkowości/ g. 10:00- sala 101
/05.09.2019 r/ 
 • Mgr M. Kuśmierek- wszystkie kierunki-  g. 13.30- sala 2

    /14.09.2019 r/ 

 • dr inż. W. Chomicz-  wszystkie kierunki –  g. 12.30- sala 101
Wydział Zamiejscowy WSH TWP

/05.09.2019 r/ 
 • Mgr M. Kuśmierek- wszystkie kierunki-  g. 13.30- sala 2