Konferencja - Muzyka jako istotny czynnik współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży

 5 kwietnia 2019 r. w naszej Uczelni odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Muzyka jako istotny czynnik wychowania dzieci i młodzieży. Wzięli w niej udział nauczyciele z regionu konińskiego oraz przedstawiciele nauki zajmujący się muzyką. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był prof. UKW dr. hab. Ryszard Piotrowski - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych.

 
 
 
 
 
 

PROGRAM KONFERENCJI
Uroczyste otwarcie konferencji:
    Dr Marek Waszkowiak
    Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie
Prof. zw. dr Bernard Mendlik
    Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytet K. Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Ryszard J. Piotrowski
    Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie
    Wykładowca UKW w Bydgoszczy

1. Dr Tomasz Olejniczak WSKM w Koninie
    Wyrównywanie muzycznych szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2. Dr Beata Kamińska UKW w Bydgoszczy
    Wielopłaszczyznowy i wielokierunkowy rozwój dziecka w aspekcie muzycznym
3. Mgr Waldemar Matuszak WSKM w Koninie
    Wybrane problemy nauczyciela muzyki w szkole podstawowej. Jak im przeciwdziałać?
4. Mgr Zbigniew Osajda WSKM w Koninie
    Potrzeba kształcenia artystycznego – przymus czy przywilej?
5. Prof. dr hab. Bernard Mendlik - UKW w Bydgoszczy
    Emisja głosu w edukacji wokalnej dzieci i młodzieży
6. Prof. dr hab. Mariusz Kończal - UKW w Bydgoszczy
    Ekspresja dziecka w kontekście śpiewu zespołowego
7. Mgr Krzysztof Kupiński - WSKM w Koninie
    Muzyka jako przedmiot refleksji filozoficznej
8. Prof. dr hab. Anna Janosz - UKW w Bydgoszczy
    Uczestnictwo w kulturze muzycznej - motywy i potrzeby
9.  Dr hab. Ryszard Piotrowski - WSKM w Koninie i UKW w Bydgoszczy
    Znaczenie muzyki w życiu dzieci i młodzieży
10. Dr Paweł Trzos - Katedra Pedagogiki Muzyki UKW w Bydgoszczy
    Znaczenia muzyki – znaczenia kultury. O wybranych rozwiązaniach w dydaktyce
    wczesnej edukacji
11. Mgr Łukasz Pulchny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Perpetuum Mobile Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy
    Problemy kształcenia muzycznego w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
    edukacyjnych