Kontakt

WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE
ul. Zagórowska 3a
62 – 500 Konin

tel. 63 249 1515

e-mail: rektorat@wskmkonin.edu.pl


REKTOR – dr Marek Waszkowiak

PROREKTOR – dr inż. Wojciech Chomicz 

PROREKTOR –  dr Dariusz T. Wesołowski      email: dariusz.t.wesolowski@wp.pl 

KANCLERZ – mgr Elżbieta Siudaj-Pogodska

Dyrektor ds. Operacyjnych  Krzysztof Kupiński


REKTORAT (pok. nr 205)
Marika Kalczyńska tel. 63 249 1515
email: rektorat@wskmkonin.edu.pl

DZIEKANAT (pok. nr 208)
Magdalena Juszczak tel. 63 249 1263
Karolina Wolicka  tel. 63 249 1262
studia I i II stopnia – e-mail:  dziekanat@wskmkonin.edu.pl
studia podyplomowe – e-mail:  podyplomowe@wskmkonin.edu.pl

KWESTURA (pok. nr 209)
Iwona Rybarczyk
Ewelina Wapniarska
tel. 63 249 1266 
kwestura@wskmkonin.edu.pl