Przestępczość gospodarcza i detektywistyka

Powyższa specjalność przygotowuje studentów do pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej i transgranicznej.

Wśród przedmiotów, pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne znajdują się m.in.:

 • Przestępczość zorganizowana i korupcja
 • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • Przestępczość skarbowa
 • Taktyka i technika detektywistyczna
 • Ochrona osób i mienia

Istotnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w jednostkach służb mundurowych, a także w organizacjach i pionach ds. zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

 • policja
 • straż miejska
 • służby specjalne
 • służba celna
 • straż graniczna
 • służby kontrolno-skarbowe
 • bankowość
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • placówki audytu dużych korporacji biznesowych
 • agencje ochrony osób i mienia
 • agencje detektywistyczne
 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • sądy
 • prokuratura
 • struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych