Instalator sieci teleinformatycznychSzkolenie obejmuje:

– zapoznanie się z BHP z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na stanowisku instalatora

– czytanie map kartograficznych i nanoszenie budowanej sieci

– obsługa specjalistycznych programów komputerowych

– materiałoznawstwo- rodzaje światłowodów, części, podzespoły, preparaty chemiczne

– narzędzia i urządzenia stosowane przy pracy montera światłowodów

– podstawowe akty prawne regulujące działalność w zakresie przesyłu danych sieciami teleinformatycznymi i telefonicznymi

– zasady równości płci

– rysunek techniczny

– technologie przy budowie sieci teletechnicznej i teleinformatycznej

 

Zajęcia teoretyczne- 100 godzin

Zajęcia praktyczne- 200 godzin

 

Kurs jest całkowicie bezpłatny a jedynym wymogiem dla uczestników jest ukończone 25 lat. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.  

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 63 249 12 64