Kurs operatora HDS

BEZPŁATNY KURS OPERATORA HDS
(hydrauliczny dźwig samochodowy)

„Kształcenie zawodowe twoją szansą na rynku pracy”
RPWP.08.03.02-30-0016/16
Kurs operatora hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS).

Wymogi formalne:
  • wiek 25-64
  • zamieszkanie Wielkopolska
  • wykształcenie najwyżej średnie
W kursie mogą wziąć udział mężczyźni i kobiety, a także osoby z niepełnosprawnościami
  1. Ilość godzin: 40
  2. 3 dni teoria, 1 dzień praktyka
  3. Kurs kończy się egzaminem certyfikującym Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
  4. Kurs jest bezpłatny dla uczestników.


tel. 63-249-1264
e-mail: info@wskmkonin.edu.pl