Kurs Profesjonalne Umiejętności Sprzedaży

Cel szkolenia: wprowadzenie pracowników działów handlowych i osób zajmujących się handlem w profesjonalny świat sprzedaży.

Po ukończeniu, uczestnik szkolenia powinien:
- znać etapy procesu sprzedaży, umiejętnie je wykorzystywać
- w sposób adekwatny do potrzeb stosować pytania otwarte i zamknięte
- posługiwać się językiem korzyści
- radzić sobie z reakcją na zastrzeżenia

BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA:
1. Wstęp do procesu sprzedaży. Co to jest sprzedaż, jakie są jej etapy, jakie działania są niezbędne do 
prowadzenia efektywnej sprzedaży.
2. Proces sprzedaży
2.1. Przygotowanie do wizyty – zbieranie informacji
2.2. Planowanie rozmowy
2.3. Otwarcie rozmowy
2.4. Pozyskiwanie informacji
2.5. Uświadamianie potrzeb
2.6. Zaspokajanie potrzeb
2.7. Zamknięcie rozmowy
2.8. Zastrzeżenia
2.9. Analiza rozmowy
2.10. Element posprzedażowy
3. Elementy wspomagające sprzedaż
3.1. Używanie pytań zamkniętych i otwartych
3.2. Cecha – Zaleta – Korzyść
3.3. Aktywne słuchanie
4. Ćwiczenia i warsztaty sprzedażowe

Czas trwania szkolenia - 2 dni
Cena 290 zł/os
Grupa: 16 osób

Więcej informacji:
tel: 63 249 1264
e-mail: info@wskmkonin.edu.pl 

Formularz zgłoszeniowy Profesjonalne Umiejętności Sprzedaży