Kurs przygotowawczy do rekrutacji w Policji

TEMATYKA KURSU

Blok teoretyczno-psychologiczny

·        przygotowanie do testu wiedzy  (aktualne pytania i odpowiedzi),
·        przygotowanie do rozmowy z psychologiem , wywiadu zorganizowanego  i testu multiselekt

Blok sportowy

·        tor przeszkód przygotowany na wzór toru pokonywanego w trakcie egzaminów do Policji,
·        poznanie  elementów toru ,  kluczowe wskazówki pomocne do uzyskania lepszych wyników , efektywniejszego wykorzystania swoich możliwości a także wskazówki jak poprawić swoje braki  kondycyjne.

Zajęcia prowadzą doświadczeni ,  byli funkcjonariusze policji  zajmujący naborem do policji , którzy opiszą cały przebieg rekrutacji (od złożenia podania), wskażą wymagane dokumenty jakie należy złożyć , pomogą sporządzić wzór podania o przyjęcie.

CEL KURSU

Wyposażenie kandydatów do policji w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów przy rekrutacji.
Ze względu na bardzo indywidualne podejście do słuchaczy zajęcia sportowe odbywać się będą w grupach 6 osobowych.

Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, a warunkiem uruchomienia edycji kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób.

Ilość godzin: 16
Cena: 350 zł

Informacja:
Tel. 576-358-582
e-mail: info@wskmkonin.edu.pl