Kurs Umiejętności Skutecznej Prezentacji

Celem szkolenia, jest pokazanie osobom zajmującym się wystąpieniami publicznymi (nauczyciele, samorządowcy, politycy, pracownicy działów handlowych) elementów skutecznej prezentacji.

Po jego ukończeniu, uczestnik szkolenia powinien:
- wiedzieć jak zaplanować prezentację
- potrafić w sposób odpowiedni ją przygotować
- poznać tajniki wygłaszania wystąpień
- radzić sobie z reakcją na zastrzeżenia i tremą

BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA:
1. Przygotowanie prezentacji
2. Wstępna koncepcja prezentacji
2.1. Ustalenie powodu, wybranie celu, tematu i miejsca prezentacji
2.2. Przygotowanie treści prezentacji – wstęp, rozwinięcie, zakończenie
2.3. Wzbogacenia prezentacji
2.4. Elementy techniczne prezentacji – próba, sala, itp.
3. Przeprowadzenie prezentacji
3.1. Komunikacja niewerbalna
3.2. Komunikacja parawerbalna
3.3. Język prezentacji
4. Odpowiadanie na pytania „z sali”
5. Nieprzewidziane sytuacje i jak sobie z nimi radzić
6. Trema - czy zawsze zniewala
7. Działania po prezentacji

Czas trwania szkolenia - 1 dzień
Cena 290 zł/os
Grupa: 20-30 osób

Więcej informacji:
tel: 63 249 1264
e-mail: info@wskmkonin.edu.pl