Kurs Social Media

Social Media

Bezpłatne szkolenia:
– Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. Google Analytics
– Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. marketingu w Internecie
– Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. użyteczności stron internetowych
– Kurs nauki zawodu – Specjalista do spraw technicznych
– Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. mediów społecznościowych

Wymagania dla uczestników:
– Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. wielkopolskiego,
– Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w ramach POKL (nie uczestniczyły w szkoleniach z dotacji unijnych).
– Wszystkie osoby będą posiadały wykształcenie podstawowe, ponadgimnazjalne, zawodowe oraz wyższe. W odniesieniu do statusu zawodowego uczestnikami projektu będą mogły być zarówno os. pracujące jak i bezrobotne i bierne zawodowo.
Szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu.

Zajęcia będą realizowane w Koninie
w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich
62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A
Kontakt:
e-mail: info@wskmkonin.edu.pl
tel. 63 249 1264