Outplacement - dla wschodniej Wielkopolski

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Outplacement w województwie wielkopolskim”

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, zamieszkujących na terenie miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim .

Załóż własną działalność gospodarczą i otrzymaj 23 tys. zł dofiansowania. Weź sprawy w swoje ręce!

Otrzymaj płatny staż zawodowy za 2000 zł miesięcznie!

Czekają na Ciebie:

Szkolenia zawodowe szyte na miarę Twoich potrzeb

 • Indywidualne wsparcie doradców z zawodowych i pośredników pracy
 • Płatne staże zawodowe
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zamierzających założyć działalność
 • Dotacje finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Adresaci projektu to osoby:
 1. Powyżej 30 roku życia
 2. Zamieszkujących na terenie
  • powiatu konińskiego
  • powiatu kolskiego
  • powiatu tureckiego
 3. pozostających bez zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które pracowały na podstawie umowy o pracę.

Biuro Projektu
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
ul. Zagórowska 3A, 62-500 Konin
tel. 63 249 1264
e-mail: kk@wskmkonin.edu.pl