Rekonwersja Kadr Sił Zbrojnych


Dziś jesteś żołnierzem, a jutro?

 

W ofercie rekonwersyjnej różne sposoby adaptacji do cywilnego etapu swojej kariery. Funkcjonowanie poza wojskiem będzie szybsze i łatwiejsze.

Rekonwersja kadr sił zbrojnych  to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.


            Należy zgłosić się do specjalisty ds. rozwoju zawodowego w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym lub złożyć wniosek w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Rekonwersja obejmuje:

  • poradnictwo zawodowe
  • przekwalifikowanie
  • praktykę zawodową
  • pośrednictwo pracy

 

WSKM w Koninie w ramach rekonwersji oferuje:


Więcej informacji:
e-mail: rekonwersja@wskmkonin.edu.pl
tel: 63 249 12 64