Kursy BHP


Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 •  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 •  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 
 •  identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, 
 •  organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
 •  metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy,
 •  postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń, 
 •  nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w tym zakresie.
Zajęcia prowadzone są przez uznanych trenerów i instruktorów posiadających wiedzę teoretyczną, jak i wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe.
 
Wykaz szkoleń:
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców.
 • Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami – osób dozoru.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych -
 • pracowników zatrudnionych na powierzchni.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych -pracowników zatrudnionych na na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - spawaczy.
 • Szkolenie wstępne: instruktaż ogólny i stanowiskowy.