Kursy obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu


Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Po zakończonym kursie jego uczestnik zdaje egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.Warunkiem podejścia do egzaminu jest wypełnienie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne potwierdzającą uzyskane uprawnienia.


Zajęcia prowadzone są przez uznanych trenerów i instruktorów posiadających wiedzę teoretyczną, jak i wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe.


Kursy obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w specjalnościach:

  • wciągniki i wciągarki;
  • suwnice; 
  • żurawie; 
  • podesty;
  • dźwigi; 
  • windy; 
  • wózki jezdniowe podnośnikowe; 

Kursy konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w specjalnościach:

  • wciągniki i wciągarki; 
  • suwnice; 
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia; 

Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy.