Kursy operatorów maszyn budowlanych i drogowych


Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych operatora maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zajęcia odbywają się zgodnie z programami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończonym kursie jego uczestnik zdaje egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Książeczkę Operatora potwierdzającą uzyskane uprawnienia. 

Kurs obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych w specjalnościach:
 • koparki;
 • ładowarki;
 • koparko-ładowarki; 
 • spycharki; 
 • koparko-spycharki;
 • równiarki;
 • zgarniarki; 
 • palownice, 
 • młoty spalinowe;
 • wiertnice; 
 • i inne 
Kurs obsługi maszyn i urządzeń do robót drogowych w specjalnościach: 
 • walce drogowe;
 • przecinarki;
 • frezarki; 
 • skrapiarki; 
 • maszyny do produkcji i rozkładania mieszanek bitumicznych i betonowych; 
 • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne; 
 • piły mechaniczne; 
 • i inne 
Kurs obsługi maszyn i urządzeń do robót budowlanych w specjalnościach: 
 • sprężarki; 
 • elektrownie polowe; 
 • lokomotywki wąskotorowe; 
 • pompy, 
 • podajniki do betonu, 
 • agregaty tynkarskie; 
 • rusztowania budowlano-montażowe; 
 • i inne

Zgłoszenie na kurs: