Kursy spawalnicze


Celem szkolenia jest uzyskanie lub aktualizacja wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu spawacza określonej specjalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. 

Zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji spawalniczych na 3 poziomach (stopniach) kwalifikacji. Po zakończonym kursie jego uczestnik zdaje egzamin przed uprawnionym przez Instytut Spawalnictwa Egzaminatorem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książeczkę Spawacza Instytutu Spawalnictwa potwierdzające uzyskane uprawnienia. 
Uprawnienia mają charakter okresowy: 2 lata.

 • Kurs spawania metodą MIG blach i rur spoinami pachwinowymi /131/ - I stopień 
 • Kurs spawania metodą MIG blach spoinami czołowymi /131 P/ - II stopień 
 • Kurs spawania gazowego blach spoinami czołowymi /311 P/ - II stopień 
 • Kurs spawania gazowego rur spoinami czołowymi /311 T/ - III stopień 
 • Kurs spawania elektrodami otulonymi blach i rur spoinami pachwinowymi /111/ - I stopień 
 • Kurs spawania elektrodami otulonymi blach spoinami czołowymi /111 P/ - II stopień 
 • Kurs spawania elektrodami otulonymi rur spoinami czołowymi /111 T/ - III stopień 
 • Kurs spawania metodą MAG blach i rur spoinami pachwinowymi /135/ - I stopień 
 • Kurs spawania metodą MAG blach spoinami czołowymi /135 P/ - II stopień  
 • Kurs spawania metodą MAG rur spoinami czołowymi /135 T/ - III stopień 
 • Kurs spawania metodą TIG blach i rur spoinami pachwinowymi - stale zwykłe /141 (1.1)/ - stale wysokostopowe /141 (8.1)/ - I stopień 
 • Kurs spawania metodą TIG blach spoinami czołowymi /141 P/ - II stopień 
 • Kurs spawania metodą TIG rur spoinami czołowymi /141 T/ - III stopień 
 • Kurs spawania metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi /141 (2.2)/- I stopień 
 • Kurs spawania metodą TIG blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi /141 P (2.2)/ - II stopień
 • Kurs spawania metodą TIG rur z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi /141 T (2.2)/ - III stopień 
 • Kurs cięcia termicznego: tlenowego i plazmowego 
 • Konserwacja urządzeń spawalniczych