Szkolenia elektryczne i energetyczne


Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci.

Po zakończonym kursie jego uczestnik zdaje egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warunkiem podejścia do egzaminu jest złożenie wniosku sprawdzenie kwalifikacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzającą uzyskane uprawnienia.
Zajęcia prowadzone są przez uznanych trenerów i instruktorów posiadających wiedzę teoretyczną, jak i wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe.

Wykaz kursów:
  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. 
  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.