STAŻ DLA OSÓB 30+ 50+

Projekt  "Przyszłość zaczyna się dziś"
Podobny obraz
Projekt adresowany jest do:
  • osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
  • osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, 
  • osób zamieszkujących woj. Wielkopolskie.
W programie dla uczestników programu przewiduje się:
  1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania
  2. poradnictwo psychologiczne
  3. pośrednictwo pracy
  4. szkolenia zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe: 638,34 zł)
  5. staże zawodowe (płatny staż: 997,40 zł)

Zgłoszenia do 30 listopada.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Przyszłość jest dziś!