Szkolenia z PUP w KoniniePowiatowy Urząd Pracy w Koninie 31 maja 2017 roku ogłosił nabór na szkolenia 
grupowe dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)” oraz dla osób powyżej 30 roku życia
w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiecie Konińskim (III)”.

Więcej informacji:
    LINK
    LINK