Kurs - Licencja detektywaRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa stawia jako jeden z podstawowych warunków przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu stosownego kursu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu zainteresowanych uzyskaniem licencji detektywa, organizujemy kursu, który zostanie przeprowadzony: 
7 i 8 marca br.
21 i 22 marca br.
Termin zgłoszeń upływa 17 lutego br.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się minimum 15 osób
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się 15 osób
Cena: 600* zł/kurs
*Studenci WSKM i WSH TWP: 400 zł/kurs

Zgłoszenia/informacje: 
e-mail: kk@wskmkonin.edu.pl
tel. 601 285 142
Formularz zgłoszeniowy

Temat I: Ochrona danych osobowych
1. Pojęcie danych osobowych. 
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych. 
4. Zapoznanie  z przepisami  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) oraz  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Odpowiedzialność  związana z niezachowaniem przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) oraz  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych
 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych. 
 7. Odpowiedzialność

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa
1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa. 
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa. 

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych 
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. 
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy. 
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.


 Szkolenie trwa łącznie co najmniej 50 godzin zajęć edukacyjnych, z czego minimalny czas trwania szkolenia z zagadnień:
Temat I i II   – wynosi 15 godzin łącznie; 
Temat III   – wynosi 15 godzin;
Temat IV  – wynosi 20 godzin.

Cena: 600 zł/kurs
Studenci WSKM i WSH TWP: 400 zł/kurs

Zgłoszenia/informacje: kk@wskmkonin.edu.pl
tel. 601 025 024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS