Dr Waldemar Urbanik

Temat pracy:
    Teorie zmiany społecznej, a koncepcje rozwoju społecznego:
    - teorie rozwoju społecznego na przykładzie teorii Carla Marksa
    - teorie zmiany społecznej na przykładzie Samuela, Roberta Mertona, Talcota Parsonsa

Warunki:
    -6 stron, 12 TNR, max 1,5 odstęp
    - wszystkie przypisy oddolne
    literatura:
        - Marek Szczepański, S. Nurek "Teorie zmiany społecznej"
        - R. Merton, " Teoria struktury społecznej" 
        - T. Parsons "Szkice z teorii socjologicznej"