MBA - Studia Master of Business Administration

Kolegium Jagiellońskie — Toruńska Szkoła Wyższa we współpracy z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich organizuje nabór na studia MBA prowadzone w Koninie.

O studiach
Studia Master of Business Administration (MBA) oferowane w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej to propozycja dla wszystkich, którzy dążą do znaczącego podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie menedżerskim. Są to studia podyplomowe, a więc ich celem jest uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia tak, aby z powodzeniem realizować karierę zawodową zarówno w biznesie, jak i w instytucjach zarządzania publicznego. Ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA) w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej otwiera drzwi, ale również stanowi warunek niezbędny, do obejmowania najważniejszych stanowisk w firmach i instytucjach publicznych. Tytuł MBA jest również bardzo pomocny dla tych, którzy planują karierę zawodową w przedsiębiorstwach zagranicznych. Jest on bowiem międzynarodowo rozpoznawalnym i uznanym potwierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania.

Cel studiów
Celem studiów MBA oferowanych w Kolegium Jagiellońskim jest przede wszystkim: - nabycie umiejętności podejmowania decyzji w obliczu sprzecznych danych, złożonej polityki i intensywnej presji
- przygotowanie do podejmowania nowych wyzwań zawodowych na dotychczasowych bądź nowych stanowiskach pracy
- nawiązanie kontaktów zawodowych z innymi uczestnikami studiów (networking)
Program studiów MBA ukierunkowany jest nie tylko na pogłębienie wiedzy w zakresie najważniejszych aspektów związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania organizacjami gospodarczymi oraz publicznymi, ale również na rozbudowanie zasobu kompetencji menedżerskich słuchaczy. Studia w Kolegium Jagiellońskim są dodatkowo wzbogacone doświadczeniem wykładowców, którzy legitymują się wieloletnią praktyką w obszarach, które prezentują naszym studentom.

Adresaci
Studia MBA są przeznaczone m.in.:
- dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego (m.in. członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy) oraz dla osób, które planują takie funkcje objąć na kolejnym etapie rozwoju zawodowego
- dla osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych oraz dla osób, które planują takie funkcje objąć na kolejnym etapie rozwoju zawodowego
Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

Program
Program studiów obejmuje 2 moduły rozwijające kompetencje menedżerskie, jak również kompleksowy zestaw zajęć z zakresu zarządzania.
Semestr I
a) Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
b) Negocjacje i mediacje w biznesie
c) Prawo gospodarcze w Polsce i w UE
d) Prawo spółek handlowych
e) Finanse przedsiębiorstw
f) Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym
g) Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych
h) Trening umiejętności menadżerskich
Semestr II
a) Zarządzanie strategiczne i międzynarodowe
b) Rynki kapitałowe i finansowe
c) Komunikacja i nowe technologie
d) Przywództwo i zachowania organizacyjne
e) Ekonomia menadżerska
f) Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
g) Savoir vivre w biznesie
h) Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
i) Rachunkowość finansowa i zarządcza

Rekrutacja
1. Złożenie kompletu dokumentów (osobiście lub drogą pocztową):
  • Dyplom ukończenia studiów – oryginał, odpis lub duplikat,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 × 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
  • CV — curriculum vitae
2. rozmowa kwalifikacyjna
Celem rozmowy jest poznanie profilu zawodowego Kandydata, motywacji oraz celów, jakie chce osiągnąć. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydata na studia. O przyjęciu na studia Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i mailowo.
3. Podpisanie kontraktu Uczelnia-Słuchacz
Czesne 14.000 zł (całość studiów: 2 semestry)
Możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach. Warianty rat: w dwóch ratach: I rata 7.500 zł, II rata 7.500 zł.