Menedżer hotelarstwa

1. Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja
2. Specjalności: Menedżer hotelarstwa
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: licencjat
6. Czas trwania studiów:    Lata 3/ 6 semestrów
 Opis specjalności:

Celem specjalności jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania jednostkami hotelowymi, a także niezbędnych umiejętności w procesach zarządzania zasobami ludzkimi oraz przy planowaniu promocji, strategii rozwoju czy wprowadzaniu innowacji w tego typu przedsiębiorstwach. Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie:

  • organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem turystyczno-hotelarskim o zróżnicowanej wielkości i strukturze organizacyjnej,
  • kształtowania jakości usług turystyczno-hotelarskich,
  • stosowania różnych metod i technik marketingowych w turystyce,
  • podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej,
  • nawiązywania kontaktów i współpracy z kontrahentami i klientami,
  • pełnienia funkcji kierowniczych i kontrolnych w różnych segmentach gospodarki, związanych z branżą turystyczną.

 

Back to Top