Aktualności‎ > ‎

AKADEMIA RELAY


    Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie i firma RELAYonit z Warszawy powołały do życia wspólny projekt pod nazwą AKADEMIA RELAY. 

    Sektor IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie, co powoduje nieustający i stale rosnący popyt na programistów w w/w sektorze. Powyższe powoduje rosnącą lukę pomiędzy zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców a podażą wykwalifikowanych pracowników. Według aktualnych szacunków, deficyt na rynku pracy w sektorze IT wynosi ok. 50.000 programistów. Jednocześnie prognozy szacują, iż do roku 2020 deficyt specjalistów na świecie w zakresie programowania może osiągnąć poziom nawet 1 mln osób. 

    Wraz z zapotrzebowaniem rynku pojawiają się szkoły i kursy programowania, jednakże ilość oferowanych miejsc jest niewystarczająca by pokryć zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek pracy. Odrębną kwestią jest jakość oferowanych szkoleń oraz sposób przygotowania przyszłych kandydatów do pracy w projektach. Dlatego nawiązanie współpracy renomowanej Uczelni oraz firmy z doświadczeniem w branży IT jest odpowiedzią nie tylko dla rynku pracodawców ale także zgodną z oczekiwaniami przyszłych kandydatów na programistów szukających solidnego i mocnego merytorycznie oraz technicznie zaplecza szkoleniowego.

    Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 20 osobowych. Zajęcia programowania prowadzone są na własnych laptopach uczestników. Podczas zajęć stacjonarnych zapewnione będzie połączenie z internetem i wsparcie techniczne. Po zaliczeniu przez kursanta testów cząstkowych i projektu praktycznego uczestnik uzyska certyfikat ukończenia kursu. Kursy będą odbywać się w trybie weekendowym.
    Dodatkowym atutem dla uczestników kursów będzie możliwość uzyskania zatrudnienia w firmie RELAYonit. Oferta będzie skierowana do kursantów, którzy osiągną najlepsze wyniki podczas trwania kursu oraz egzaminu. 

Obecnie prowadzimy nabór na następujące rodzaje kursów: