Aktualności‎ > ‎AKADEMIA RELAY‎ > ‎

Junior Java Developer

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku JAVA, przygotowanie uczestników do egzaminu Oracle (OCA JP – Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer) oraz praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy jako Junior Java Developer. 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać podstawy języka JAVA oraz uzyskać wiedzę niezbędną do podjęcia pracy jako młodszy programista w języku JAVA. 

Forma realizacji szkolenia: 
Szkolenia prowadzone są w grupach maksymalnie 16 osobowych.  Zajęcia programowania prowadzone są na własnych laptopach uczestników. Podczas zajęć stacjonarnych zapewnione będzie połączenie z Internetem i wsparcie techniczne. Po zaliczeniu przez kursanta testów cząstkowych i projektu praktycznego uczestnik uzyska certyfikat ukończenia kursu. Po podejściu do egzaminu Oracle oraz pozytywnym jego zdaniu, uczestnik uzyska certyfikat OCA JP. 

Metoda szkolenia: 

Szkolenie posiada mieszaną formę wykładów tj. 80 godzin stacjonarnych oraz 100 godzin praktycznej realizacji projektu w tym 32 godziny zajęć online. Organizowane kursy programowania posiadają charakter teoretyczno-praktyczny zawierających ok. 10-15% materiału teoretycznego pozwalającego na zdanie egzaminu teoretycznego oraz ok. 85-90 % zajęć praktycznych, obejmujących między innymi grupową pracę w projekcie, pracę zdalną, realizację praktycznych ćwiczeń programistycznych oraz częściowy udział w realnych projektach.

Zakres tematyczny kursu:
 1. Wprowadzenie do zagadnień programowania w języki JAVA
 2. Zapoznanie z IDE – środowiskami programisty i innymi narzędziami wspomagającymi
 3. Klasy, struktury danych, zarządzanie zbiorami danych
 4. Obiekty Java 
 5. Metody, enkapsulacja, warunki, tablice, pętle
 6. Dziedziczenie,  polimorfizm, interfejsy, klasy abstrakcyjne, obsługa wyjątków
 7. Obsługa plików
 8. Bazy danych
 9. Spring MVC, Springboot, Hibernate
 10. Rest API, Spring Security
 11. Front-End: Bootstrap, Thymeleaf
 12. Wzorce projektowe
 13. Cykl wytwórczy oprogramowania: SCRUM, Git, zarządzanie projektem 
 14. Testowanie oprogramowania
 15. Egzamin OCA JP 
Wyposażenie technologiczne: 
 • Sala wykładowa z dostępem do internetu oraz podłączenia sieci dla 20 komputerów
 • Komputer z projektorem multimedialnym
 • Środowisko nauczania online (Moodle) z dodatkami live streaming
 • Dedykowany serwer wyposażony w środowisko developerskie niezbędne do prowadzenia projektów
 • Komunikator online 
Materiały pomocnicze:
Indywidualnie dla każdego uczestnika przygotowany pakiet materiałów teoretycznych
 • Wykaz e-booków
 • Materiały lekcji on-line
 • Przykładowe testy egzaminacyjne
Metody sprawdzania wiedzy uczestników kursu:
 • Testy wewnętrzne z bloków tematycznych
 • Zaliczenie projektu praktycznego 
 • Egzamin końcowy Oracle OCA JP ( Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer)
Cena kursu: 8 000 zł +  833 zł  (netto) koszt certyfikatu


Kurs Junior Java Developer